Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Uroczyste zawieszenie wiechy na nowej siedzibie EBC

20 września 2012

Dziś odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy z okazji ukończenia głównych prac konstrukcyjnych w nowej siedzibie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na terenie Grossmarkthalle – zabytkowej hali targowej we Frankfurcie nad Menem.

Zawieszenie wiechy kończy kolejny ważny etap budowy nowej siedziby EBC”, powiedział Jörg Asmussen, członek Zarządu EBC, a następnie dodał: „W  imieniu całej Rady Prezesów chciałbym podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w tworzeniu tego wyjątkowego obiektu – od planowania po obecny etap prac konstrukcyjnych – za ich zaangażowanie w ten ambitny projekt. EBC zyskuje nowoczesną i funkcjonalną siedzibę; mam nadzieję, że w oczach mieszkańców Frankfurtu i ogółu społeczeństwa wzbogaci ona panoramę miasta i krajobraz Europy

Po powitaniu przez Jörga Asmussena głos zabrali Peter Feldmann, burmistrz Frankfurtu nad Menem, i Klaus Pöllath, członek zarządu Ed. Züblin AG – spółki odpowiedzialnej za główne prace konstrukcyjne. Członkowie Zarządu, Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC ozdobili wiechę flagami wszystkich 27 państw członkowskich oraz Unii Europejskiej. Uroczystość zakończyła się podniesieniem wiechy i tradycyjnym toastem wzniesionym przez kierownika budowy wysokościowca.

Większość stanowisk pracy znajdzie się właśnie w wysokościowcu. Oprócz niego kompleks biurowy obejmuje również Grossmarkthalle (w której będą się mieścić sale konferencyjne i centrum dla zwiedzających) i łącznik, a także kilka budynków pomocniczych.

Prace przy trzech głównych obiektach posuwają się naprzód. Budowa wysokościowca postępuje zgodnie z planem: konstrukcje stalowe pomieszczeń technicznych i anteny na dachu budynku mają być ukończone do końca bieżącego roku. Również montaż fasady i infrastruktury technicznej oraz prace wykończeniowe przebiegają planowo. Natomiast prace budowlane w Grossmarkthalle i łączniku są opóźnione o około sześć miesięcy w stosunku do planu ze względu na złożoność niezbędnych prac konserwatorskich przy pierwotnej tkance zabytkowego budynku.

Dotychczasowe nakłady na prace budowlane i inne koszty, w tym zakup gruntu, wyniosły około 530 mln euro. W 2005 r. całkowity koszt inwestycji szacowano na 850 mln euro w ówczesnych cenach stałych. Przewiduje się, że podwyżki cen materiałów i prac budowlanych między 2005 r. a ukończeniem inwestycji w 2014 r. spowodują wzrost całkowitego kosztu o 200 mln euro. Ponadto pojawiły się różne nieoczekiwane trudności, które trzeba było przezwyciężyć. W 2005 r. nie przewidziano zwłaszcza dwóch poważnych problemów. Po pierwsze, pierwotny przetarg na generalnego wykonawcę nie przyniósł zadowalających wyników i EBC musiał zmienić model realizacji inwestycji. Po drugie, wystąpiły komplikacje w Grossmarkthalle – budynku industrialnym z 1928 r. – których nie wykryto podczas oględzin przed zakupem. Okazało się mianowicie, że fundamenty są za słabe i wymagają wzmocnienia, materiał pokrycia dachu jest skażony i nie można go poddać utylizacji w przewidziany wcześniej sposób, zaś niektóre części konstrukcji betonowej mają niewystarczające uzbrojenie. Czynniki te prawdopodobnie przełożą się na dodatkowe koszty rzędu 100–150 mln euro, czyli wzrost całkowitego kosztu inwestycji o 10–14%.

Przeprowadzka EBC do nowej siedziby jest nadal planowana na 2014 r.

Dalsze informacje o nowej siedzibie EBC, w tym tekst wystąpień wygłoszonych na uroczystości, można znaleźć na stronie internetowej http://www.ecb.europa.eu/newpremises.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami