Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB oslavuje dokončenie hrubej stavby svojho nového sídla

20. septembra 2012

Európska centrálna banka (ECB) dnes usporiadala oslavu „glajchy“ pri príležitosti dokončenia hrubej stavby jej nového sídla na mieste Grossmarkthalle – bývalej veľkoobchodnej tržnice vo Frankfurte nad Mohanom.

„Dokončenie hrubej stavby je ďalším významným medzníkom v procese výstavby nového sídla ECB,“ povedal Jörg Asmussen, člen Výkonnej rady ECB zodpovedný za projekt výstavby. „V mene členov Rady guvernérov by som chcel všetkým, ktorí sa už od fázy plánovania podieľajú na vzniku tohto jedinečného stavebného komplexu, poďakovať za úsilie, ktoré venujú tomuto náročnému projektu. Nové sídlo poskytne ECB moderné a funkčné priestory. Dúfam, že ho nielen obyvatelia Frankfurtu uvítajú ako obohatenie frankfurtskej panorámy a európskeho prostredia.“

Po úvodnom prejave Jörga Asmussena nasledoval príhovor Petra Feldmanna, starostu mesta Frankfurt, a Klausa Pöllatha, člena predstavenstva spoločnosti Ed. Züblin AG zodpovednej za realizáciu hrubej stavby. Členovia Výkonnej rady, Rady guvernérov a Generálnej rady ECB ozdobili glajchu vlajkami všetkých 27 členských štátov EÚ a vlajkou Európskej únie. Nasledovalo vztýčenie glajchy a tradičný prípitok, ktorý predniesol vedúci stavby výškovej budovy.

Väčšina kancelárií v novom sídle sa bude nachádzať vo výškovej budove. Okrem nej komplex zahŕňa budovu Grossmarkthalle, v ktorej budú konferenčné priestory a návštevnícke centrum, vstupnú budovu a rôzne pomocné budovy.

Práce na všetkých troch hlavných stavebných prvkoch komplexu napredujú. Stavba výškovej budovy prebieha podľa plánu. Oceľové konštrukcie technických priestorov a anténa na streche budovy budú dokončené do konca tohto roka. Montáž fasád a technickej infraštruktúry rovnako ako vnútorné inštalačné práce pokračujú tiež podľa plánu. Stavebné práce na budove Grossmarkthalle a vstupnej budove sú však vzhľadom na náročnosť nevyhnutných reštauračných prác na obnovu pôvodných prvkov tohto pamiatkovo chráneného objektu oneskorené o približne šesť mesiacov.

Na stavebné práce a ďalšie náklady vrátane kúpy pozemku s objektmi ECB doteraz vynaložila približne 530 miliónov €.

V roku 2005 boli celkové investičné náklady v stálych cenách z roku 2005 odhadnuté na 850 miliónov €. Očakáva sa, že rast cien stavebného materiálu a stavebných prác od roku 2005 do dokončenia projektu v roku 2014 povedie k zvýšeniu celkových investičných nákladov o 200 miliónov €. Počas výstavby sa okrem toho vyskytlo viacero komplikácií, s ktorými sa v roku 2005 nerátalo. Jedným z hlavných problémov bol neuspokojivý výsledok pôvodného výberového konania na generálneho dodávateľa a následný prechod na iný model výberu dodávateľov. Ďalším zdrojom vážnych komplikácií je budova Grossmarkthalle. Ide o rozsiahly pamiatkovo chránený priemyselný objekt z roku 1928, ktorého stav bol pred nadobudnutím predbežne preskúmaný, avšak následne boli zistené viaceré nedostatky: ukázalo sa, že základy nie sú vyhovujúce a je potrebné ich ďalšie spevnenie, likvidácia strešného plášťa nemohla z dôvodu jeho kontaminácie prebehnúť plánovaným postupom, a ako nedostatočná sa ukázala byť aj oceľová výstuž betónovej konštrukcie. Je pravdepodobné, že tieto faktory povedú k ďalšiemu zvýšeniu nákladov o približne 100 až 150 miliónov €, resp. k zvýšeniu celkových investičných nákladov o 10 % až 14 %.

Pôvodný plán, podľa ktorého by sa ECB mala do nového sídla presťahovať v roku 2014, zostáva nezmenený.

Podrobnejšie informácie o novom sídle ECB vrátane textov prejavov prednesených na dnešnej oslave sú na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu/newpremises.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá