Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Taklagsfest i ECB:s nya lokaler

20 september 2012

Idag har ECB haft taklagsfest för att fira att de huvudsakliga byggnadsarbetena för de nya lokalerna vid Grossmarkthalle, den tidigare grossistmarknaden, har avslutats.

Jörg Asmussen, ledamot av Europeiska centralbankens direktion, med ansvar för byggnadsprojektet, sa att taklagsfesten är en viktig milstolpe i arbetet med ECB:s nya lokaler, och han tillade att han, å hela ECB-rådets vägnar önskade uttrycka sitt tack till alla som varit delaktiga i genomförandet av detta unika projekt, från planeringsfasen fram till idag och för deras engagemang och bidrag till detta stora projekt. De nya lokalerna ger ECB ett nytt och modernt huvudkontor och han hoppas att människorna i Frankfurt och därutöver kommer att se det som ett tillskott till Frankfurts skyline och Europas profil.

Efter ett välkomsttal av Jörg Asmussen hölls tal av Peter Feldmann, Frankfurts överborgmästare och av Klaus Pöllath, styrelseledamot i Ed. Züblin AG, som har haft ansvaret för anläggningsarbetena. Direktionsledamöter samt medlemmar i ECB-rådet och i Allmänna rådet placerade de 27 EU-flaggorna och flaggan för Europeiska unionen i taklagskransen. Ceremonin avslutades med att taklagskransen hissades och att byggbasen utbringade en skål.

De flesta av ECB:s anställda kommer att arbeta i höghuset. Förutom höghuset ingår i byggnadskomplexet även Grossmarkthalle, med konferenslokaler och ett besökscentrum, entrébyggnaden och diverse andra byggnader.

Arbetena fortskrider på de tre huvudbyggnaderna. Arbetena på höghuset går som planerat och arbetet med stålkonstruktionerna för driftutrymmen och antennen högst upp på byggnaden kommer att avslutas i slutet av året. Fasadmontering, installation av teknisk infrastruktur samt inredningsarbetena fortskrider även de enligt planen. Däremot är byggarbetena på Grossmarkthalle och entrébyggnaden ungefär sex månader försenade beroende på de komplexiteten i de nödvändiga restaureringsarbetena av denna K-märkta byggnad.

Hittills har byggnadsarbetena och andra kostnader, inklusive inköp av tomten uppgått till 530 miljoner euro. De totala investeringskostnaderna beräknades 2005 till 850 miljoner euro i 2005 års priser. Ökade anläggningskostnader och kostnader för byggmaterial fr.o.m. 2005 beräknas fram till 2014 ha lett till att de totala kostnaderna har stigit med 200 miljoner euro. Därtill kommer olika problem som inte har kunnat förutses men som måste åtgärdas. De två viktigaste oförutsedda utmaningarna som man ställdes inför var för det första att det första anbudsförfarandet för en enda generalentreprenör inte gav önskat resultat. ECB fick således byta till en annan modell. Den andra utmaningen var att Grossmarkthalle, som är en stor K‑märkt industribyggnad från 1928, visade sig ha ett antal olika problem vilka inte hade uppmärksammats i undersökningen inför förvärvet. Fundamenten visade sig vara otillräckliga och krävde ytterligare förstärkning, taktäckningen visade sig vara kontaminerad och kunde följaktligen inte behandlas som vanligt byggavfall. Dessutom hade delar av betongkonstruktionen otillräcklig armering. Dessa faktorer lär medföra ytterligare kostnader på mellan ungefär 100 och 150 miljoner euro, eller en ökning av de totala kostnaderna på 10-14 procent.

ECB:s flytt till de nya lokalerna planeras fortfarande till 2014.

Mer information om ECB:s nya lokaler, däribland texterna till de tal som hölls vid ceremonin finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu/newpremises.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media