Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Естония се присъединява към еврозоната

1 януари 2011 г.

Днес еврото бе успешно въведено в Естония. С това броят на държавите-членки на ЕС, приели единната европейска валута, нарасна до 17 и съответно броят на европейците, които я използват, до близо 331 милиона. Европейската централна банка (ЕЦБ) приветства по-нататъшното разширяване на еврозоната.

След приемането на еврото от Естония централната банка на Естония (Eesti Pank) става член на Евросистемата – системата на централните банки от еврозоната, която включва ЕЦБ и – считано от днес – 17-те национални централни банки (НЦБ) на държавите-членки на ЕС, приели еврото. В съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, централната банка на Естония (Eesti Pank) изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе своя дял в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.

Оповестените на 28 декември 2010 г. потребности на еврозоната от ликвидност и референтната сума за разпределяне бяха съобразени с включването от 1 януари 2011 г. на естонските парично-финансови институции (ПФИ) в банковата система на еврозоната. Естонските контрагенти в Евросистемата ще имат възможност да участват в операциите на ЕЦБ на открития пазар, обявени след 1 януари 2011 г.

Списъкът на ПФИ, разположени на територията на Естония, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ, наред със списъците на ПФИ, разположени в други държави-членки на ЕС, приели еврото. Предвидена е и разпоредба за преходен период на поддържане от 1 до 18 януари 2011 г. за прилагане на изискванията за минималните резерви към естонските ПФИ. Активите, разположени на територията на Естония и приемани като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата, също са добавени към списъка с допустимите търгуеми активи, достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите