Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Estland går med i euroområdet

1 januari 2011

Idag infördes euron i Estland. Antalet EU-medlemsstater som använder den gemensamma europeiska valutan har således ökat till sjutton och ca 331 miljoner människor i Europa har nu samma valuta. Europeiska centralbanken (ECB) välkomnar denna ytterligare utvidgning av euroområdet.

Till följd av Estlands införande av euron blir Eesti Pank medlem av Eurosystemet, dvs. centralbankssystemet inom euroområdet. Detta system omfattar ECB samt, från och med i dag, 17 nationella centralbanker i de EU-medlemsstater som har infört euron. I enlighet med protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, har Eesti Pank betalat återstoden av sin andel av ECB:s kapital och överfört sitt bidrag till ECB:s reservtillgångar.

Vid publiceringen av likviditetsbehoven inom euroområdet och riktmärket för tilldelningsbeloppet den 28 december 2010 hade det redan beaktats att de estniska monetära finansinstituten (MFI) integreras i euroområdets banksystem den 1 januari 2011. Estniska motparter i Eurosystemet kommer att kunna delta i ECB:s öppna marknadsoperationer som annonseras efter den 1 januari 2011.

Listan över de monetära finansinstitut i Estland som omfattas av kassakrav offentliggörs på ECB:s webbplats, liksom även listorna över de monetära finansinstituten i övriga EU-medlemsstater som har infört euron. Övergångsvis fastställdes en uppfyllandeperiod från den 1 januari till den 18 januari 2011 för införande av kassakrav för estniska monetära finansinstitut. Listan över de tillgångar i Estland som godtas som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner har också inkluderats i listan över euroområdets godtagbara tillgångar, vilken finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media