Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Estonija je vstopila v euroobmočje

1. januar 2011

Danes je Estonija uspešno uvedla euro. Število držav članic EU, ki uporabljajo enotno evropsko valuto, se je tako povečalo na 17, število Evropejcev, katerih skupna valuta je euro, pa se je povečalo na približno 331 milijonov. Evropska centralna banka (ECB) pozdravlja to novo širitev euroobmočja.

Po uvedbi eura v Estoniji je Eesti Pank, nacionalna centralna banka Estonije, postala članica Eurosistema, tj. centralnobančnega sistema euroobmočja, ki obsega ECB in z današnjim dnem 17 nacionalnih centralnih bank držav članic EU, ki so uvedle euro. V skladu s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke je Eesti Pank vplačala ostanek svojega prispevka h kapitalu ECB ter prenesla svoj prispevek k deviznim rezervam ECB.

Vključitev estonskih denarnih finančnih institucij v bančni sistem euroobmočja 1. januarja 2011 je bila že upoštevana pri objavi likvidnostnih potreb euroobmočja in pri referenčnem znesku dodelitve 28. decembra 2010. Estonske nasprotne stranke v Eurosistemu bodo lahko sodelovale v operacijah odprtega trga ECB, ki bodo najavljene po 1. januarju 2011.

Seznam denarnih finančnih institucij s sedežem v Estoniji, za katere velja sistem obveznih rezerv, je objavljen na spletni strani ECB, kakor tudi seznam denarnih finančnih institucij s sedežem v drugih državah članicah EU, ki so uvedle euro. Sprejeta je bila tudi določba, ki denarnim finančnim institucijam v Estoniji nalaga izpolnitev obveznih rezerv v prehodnem obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv od 1. do 18. januarja 2011. Finančno premoženje, ki se nahaja v Estoniji in je primerno kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema, je bilo dodano na listo primernega tržnega finančnega premoženja euroobmočja, ki je objavljen na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije