Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Estónsko vstupuje do eurozóny

1. januára 2011

Dnes bolo v Estónsku úspešne zavedené euro. Počet členských štátov EÚ používajúcich jednotnú európsku menu sa tak zvýšil na sedemnásť, čím počet Európanov používajúcich túto menu vzrástol na približne 331 miliónov ľudí. Európska centrálna banka (ECB) toto ďalšie rozšírenie eurozóny víta.

Zavedením eura v Estónsku sa Eesti Pank, národná centrálna banka Estónska, stáva členom Eurosystému, centrálneho bankového systému eurozóny, ktorý pozostáva z ECB a oddnes 17 národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali euro. V súlade so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Eesti Pank splatila zvyšok svojho podielu na základnom imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB.

Začlenenie estónskych peňažných finančných inštitúcií (PFI) do bankového systému eurozóny 1. januára 2011 bolo zohľadnené už pri zverejnení údajov o potrebách likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 28. decembra 2010. Estónske zmluvné strany Eurosystému sa budú môcť zúčastniť operácií ECB na voľnom trhu oznámených po 1. januári 2011.

Zoznam PFI so sídlom v Estónsku, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, je zverejnený na internetovej stránke ECB (spolu so zoznamami PFI z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). Zároveň bola stanovená prechodná perióda udržiavania povinných minimálnych rezerv od 1. januára 2011 do 18. januára 2011 z dôvodu zavedenia požiadavky povinných minimálnych rezerv v estónskych PFI. Aktíva umiestnené v Estónsku, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, boli pridané do zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív v eurozóne (zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá