Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Eesti ühineb euroalaga

1. jaanuar 2011

Täna võeti Eestis edukalt kasutusele euro. Nüüdseks on Euroopa ühisraha ringluses juba seitsmeteistkümnes ELi liikmesriigis ning seda kasutab ligikaudu 331 miljonit eurooplast. Euroopa Keskpank (EKP) tervitab igati euroala laienemist.

Euro kasutuselevõtu tulemusena on Eesti Pangast saanud eurosüsteemi ehk euroala keskpankade süsteemi liige. Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euro kasutusele võtnud ELi liikmesriikide keskpangad, keda alates tänasest on seitseteist. Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjaga on Eesti Pank tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ning teinud ülekande EKP välisvaluutareservi.

Eesti rahaloomeasutuste lõimumist euroala pangandussüsteemiga alates 1. jaanuarist 2011 on juba arvesse võetud 28. detsembril 2010 avaldatud andmetes euroala likviidsusvajaduse ja baasmahtude kohta. Eurosüsteemi vastaspooled Eestis saavad osaleda pärast 1. jaanuari 2011 välja kuulutatud EKP avaturuoperatsioonides.

Loetelu Eesti rahaloomeasutustest, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse EKP veebilehel koos samasuguste loeteludega teiste euroala riikide kohta. Ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 18. jaanuarini 2011 kehtib üleminekuaja arvestusperiood, mille jooksul kehtestatakse Eesti rahaloomeasutuste suhtes kohustusliku reservi nõue. Loetelu Eestis asuvatest ja eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikest tagatisvaradest on lisatud euroala kõlblike turustatavate varade loetelule, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid