SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Estland indfører euroen

1. januar 2011

I dag blev euroen indført i Estland. Dette bringer antallet af EU-lande, som anvender den fælles europæiske valuta, op på 17. Antallet af europæere, der anvender denne valuta, ligger således på ca. 331 mio. mennesker. Den Europæiske Centralbank (ECB) hilser denne seneste udvidelse af euroområdet velkommen.

Med Estlands indførelse af euroen bliver Estlands nationale centralbank, Eesti Pank, medlem af Eurosystemet, euroområdets centralbanksystem, der består af ECB og, fra i dag, de 17 nationale centralbanker i de EU-lande, som har indført euroen. I overensstemmelse med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank har Eesti Pank indbetalt resten af sit kapitalindskud i ECB og overført sit bidrag til ECB’s valutareserve til ECB.

Der blev allerede taget højde for integreringen af de estiske monetære finansielle institutioner i Eurosystemets banksektor pr. 1. januar 2011 ved offentliggørelsen af likviditetsbehovet i euroområdet og ved benchmarktildelingen den 28. december 2010. Eurosystemets estiske modparter kan deltage i ECB’s markedsoperationer, der annonceres efter 1. januar 2011.

Listen over monetære finansielle institutioner med hjemsted i Estland, som skal opfylde reservekravene, er offentliggjort på ECB’s websted, ligesom listerne over monetære finansielle institutioner med hjemsted i de øvrige EU-lande, der har indført euroen. Der er også taget højde for en overgangsperiode for reservekrav fra 1. til 18. januar 2011 til indførelsen af minimumsreservekrav for estiske monetære finansielle institutioner. Listen over aktiver i Estland, der kan stilles som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, er blevet tilføjet på listen over aktiver i euroområdet, der kan stilles som sikkerhed, som findes på ECB’s websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt