Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Igaunija pievienojas euro zonai

2011. gada 1. janvārī

Šodien euro sekmīgi ieviests Igaunijā. Tādējādi to ES dalībvalstu skaits, kuras ieviesušas Eiropas vienoto valūtu, palielinājies līdz 17. Tagad šo valūtu izmanto aptuveni 331 miljons eiropiešu. Eiropas Centrālā banka (ECB) ir gandarīta par tālāku euro zonas paplašināšanos.

Pēc euro ieviešanas Igaunijā Eesti Pank (Igaunijas nacionālā centrālā banka) kļūst par dalībnieci Eurosistēmā – euro zonas centrālo banku sistēmā, ko veido ECB un (ar šodienu) 17 euro ieviesušo ES dalībvalstu nacionālās centrālās bankas. Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Eesti Pank veikusi atlikušo iemaksas daļu ECB kapitālā un iemaksu ECB ārējo rezervju aktīvos.

Igaunijas monetāro finanšu iestāžu (MFI) integrācija euro zonas banku sistēmā 2011. gada 1. janvārī jau ņemta vērā publikācijā par euro zonas likviditātes vajadzībām un piedāvājuma etalonsummā 2010. gada 28. decembrī. Eurosistēmas darījumu partneri no Igaunijas varēs piedalīties Eurosistēmas atklātā tirgus operācijās, kas izziņotas pēc 2011. gada 1. janvāra.

To Igaunijā esošo MFI saraksts, uz kurām attiecas rezervju prasības, publicēts ECB interneta lapā. Turpat publicēti arī citās euro ieviesušajās ES dalībvalstīs esošo MFI saraksti. Noteikts arī rezervju izpildes prasību pārejas periods no 2011. gada 1. līdz 18. janvārim attiecībā uz obligāto rezervju prasību piemērošanu Igaunijas MFI. To Igaunijā izvietoto aktīvu saraksts, kuri ir atbilstošs Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, arī pievienots euro zonas atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstam un atrodams ECB interneta lapā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem