Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Estland treedt toe tot het eurogebied

1 januari 2011

De euro is vandaag met succes ingevoerd in Estland. Het aantal lidstaten van de EU dat de gemeenschappelijke Europese munteenheid gebruikt is daarmee gestegen tot 17. Hierdoor komt het aantal Europeanen dat de munteenheid deelt nu op rond 331 miljoen. De Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt deze verdere uitbreiding van het eurogebied.

Ten gevolge van de invoering van de euro door Estland is Eesti Pank, de nationale centrale bank van Estland, nu lid van het Eurosysteem, het centrale-bankstelsel van het eurogebied, dat bestaat uit de ECB en de, vanaf vandaag 17, nationale centrale banken van de EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Overeenkomstig de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, heeft Eesti Pank het resterende bedrag van haar aandeel in het kapitaal van de ECB volgestort en haar bijdrage aan de externe reserves van de ECB overgedragen.

Met de integratie van de Estlandse monetaire financiële instellingen (MFI’s) in het bankstelsel van het eurogebied op 1 januari 2011 is reeds rekening gehouden bij de publicatie van de liquiditeitsbehoefte van het eurogebied en bij de standaardtoewijzing op 28 december 2010. De Estlandse tegenpartijen van het Eurosysteem zullen kunnen deelnemen aan de open-markttransacties van de ECB die na 1 januari 2011 worden aangekondigd.

Een lijst van de MFI’s die in Estland zijn gevestigd en die moeten voldoen aan de reserveverplichtingen is te vinden op de website van de ECB, evenals de lijsten van de MFI’s die zijn gevestigd in andere EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd. Ook is gezorgd voor een overgangsaanhoudingsperiode van 1 tot en met 18 januari 2011 voor het opleggen van de minimumreservevereisten aan de Estlandse MFI’s. De activa in Estland die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij de krediettransacties van het Eurosysteem zijn tevens toegevoegd aan de voor het eurogebied gehanteerde lijst van beleenbare verhandelbare activa, die eveneens beschikbaar is op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media