Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

1 Ιανουαρίου 2011

Η Εσθονία εισήγαγε σήμερα με επιτυχία το ευρώ. Έτσι, ο αριθμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα αυξήθηκε σε 17 και ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που το μοιράζονται σε 331 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χαιρετίζει αυτήν τη νέα διεύρυνση της ζώνης του ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ευρώ από την Εσθονία, η Eesti Pank, η εθνική κεντρική τράπεζα της Εσθονίας, αποτελεί πλέον μέλος του Ευρωσυστήματος, του συστήματος κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και, από σήμερα, από τις 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Eesti Pank κατέβαλε το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και μεταβίβασε την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ.

Η ενσωμάτωση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) της Εσθονίας στο τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2011 είχε ήδη ληφθεί υπόψη στη δημοσίευση των αναγκών της ζώνης του ευρώ σε ρευστότητα και στον καθορισμό του ποσού αναφοράς στις 28 Δεκεμβρίου 2010. Οι Εσθονοί αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος θα μπορούν να συμμετέχουν σε πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ που θα ανακοινώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο κατάλογος των ΝΧΙ που βρίσκονται στην Εσθονία και υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, μαζί με τους καταλόγους των ΝΧΙ που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Επίσης, για την επιβολή της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στα εσθονικά ΝΧΙ έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τήρησης από την 1η έως τις 18 Ιανουαρίου 2011. Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Εσθονία και γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος έχουν προστεθεί επίσης στον κατάλογο των αποδεκτών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων της ζώνης του ευρώ, ο οποίος διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου