Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Европейската централна банка приема становище относно откриването на междуправителствена конференция

5 юли 2007 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) е приела становище по искане на Съвета на Европейския съюз относно откриването на конференция на представителите на правителствата на държавите-членки на ЕС – Междуправителствена конференция или МПК – за изготвянето на Договор за реформа, изменящ съществуващите Договори.

По отношение на статута, мандата, задачите и правния режим на ЕЦБ, Еуросистемата и Европейската система на централните банки, разбирането на ЕЦБ е, че в съответствие с подробния мандат на МПК, промените, които следва да бъдат направени от МПК в настоящите Договори, които ще останат в сила, ще покриват и ще включват всички нововъведения, съгласувани на МПК през 2004 г.

В тази връзка, ЕЦБ приветства откриването на МПК и заявява готовност по всяко време да съдейства за работата й и да представи становище относно въпросите в компетентността на ЕЦБ, след като текстът е изготвен.

Становището на ЕЦБ е налично на английски език на интернет сайта на ЕЦБ. Предстои публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз и на интернет сайта на ЕЦБ на всички официални езици.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите