Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbanken antar ett yttrande om öppnadet av en regeringskonferens

5 juli 2007

Europeiska centralbanken har antagit ett yttrande, på begäran av Europeiska unionens råd, om inledandet av en regeringskonferens för EU:s medlemsstater för att utarbeta ett reformfördrag som ändrar de nuvarande fördragen.

När det gäller ECB:s, Eurosystemets och Europeiska centralbankssystemets ställning, mandat, uppgifter och rättslig ställning tolkar ECB det som att de förändringar av de gällande fördragen som införs av regeringskonferensen kommer att vara begränsade till, och omfatta alla, de nya idéer som 2004 års regeringskonferens enades om.

Därför välkomnar ECB regeringskonferensens inledande och är redo att, när som helst under arbetet, bidra med synpunkter inom sina behörighetsområden, så snart en text har utarbetats.

ECB:s yttrande finns på engelska på ECB:s webbplats. Det kommer inom kort att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning , och på ECB:s webbplats på alla gemenskapens officiella språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media