Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Europejski Bank Centralny wydaje opinię w sprawie otwarcia Konferencji Międzyrządowej

5 lipca 2007 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) wydał na wniosek Rady UE opinię w sprawie otwarcia konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej (Intergovernmental Conference – IGC) zwołanej w celu opracowania Traktatu reformującego, który znowelizuje dotychczasowe traktaty.

Zgodnie z rozumieniem EBC, zmiany dotyczące statusu, mandatu, zadań i reżimu prawnego EBC, Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jakie IGC ma w ramach swojego szczegółowego mandatu wprowadzić w dotychczasowych, pozostających w mocy traktatach, obejmą wyłącznie i w całości nowe postanowienia uzgodnione na IGC w 2004 r.

W tej sytuacji EBC z zadowoleniem przyjmuje otwarcie IGC i wyraża gotowość do pomocy na każdym etapie jej prac, a po opracowaniu tekstu – do przedstawienia własnej opinii o sprawach wchodzących w zakres kompetencji EBC.

Opinia EBC jest aktualnie dostępna w wersji angielskiej w serwisie internetowym EBC, a wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami