Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Mnenje Evropske centralne banke o sklicu medvladne konference

5. julij 2007

Evropska centralna banka (ECB) je na zahtevo Sveta Evropske unije sprejela mnenje o sklicu konference predstavnikov vlad držav članic EU (medvladna konferenca ali MVK) za pripravo Pogodbe o reformi, ki bo spremenila obstoječi Pogodbi.

Kar zadeva status, mandat, naloge in pravni režim ECB, Eurosistema in Evropskega sistema centralnih bank, ECB razume, da bodo spremembe, s katerimi bo medvladna konferenca v skladu s svojim natančno določenim mandatom prenovila sedanji Pogodbi, ki ostaneta v veljavi, omejene na novosti, ki so bile dogovorjene na medvladni konferenci leta 2004, in bodo vse tudi upoštevane.

Na tej podlagi ECB pozdravlja sklic medvladne konference in je ves čas njenega trajanja pripravljena prispevati k delu konference in zagotavljati mnenje o zadevah, ki so v pristojnosti ECB, potem ko bo besedilo pripravljeno.

Mnenje ECB je trenutno na voljo v angleščini na spletnih straneh ECB. Kmalu bo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije in na spletnih straneh ECB v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije