Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Europese Centrale Bank hecht haar goedkeuring aan een advies betreffende het starten van een Intergouvernementele Conferentie

5 juli 2007

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op verzoek van de Raad van de Europese Unie haar goedkeuring gehecht aan een advies betreffende het starten van een conferentie van regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten van de EU – een Intergouvernementele Conferentie of IGC – voor het opstellen van een Hervormingsverdrag tot wijziging van de bestaande Verdragen.

Wat betreft de status, het mandaat, de taken en het wettelijk regime van de ECB, het Eurosysteem en het Europees Stelsel van Centrale Banken, heeft de ECB begrepen dat, overeenkomstig het gedetailleerde mandaat van de IGC, de door de IGC in de huidige, van kracht blijvende Verdragen aan te brengen wijzigingen beperkt zullen blijven tot en zullen bestaan uit het volledige pakket vernieuwingen dat bij de IGC van 2004 werd overeengekomen.

Op deze basis verwelkomt de ECB het starten van de IGC en staat zij klaar daar op enig moment gedurende de werkzaamheden van het IGC aan bij te dragen en, zodra een tekst is opgesteld, advies te geven inzake de aangelegenheden die binnen de bevoegdheden van de ECB vallen.

Een Engelstalige versie van het advies van de ECB is thans beschikbaar op de website van de ECB. Binnenkort zal het advies in alle officiële talen van de Gemeenschap in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB worden gepubliceerd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media