European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euroopa Keskpank võttis vastu arvamuse valitsustevahelise konverentsi avamise kohta

5. juuli 2007

Euroopa Keskpank (EKP) võttis Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse liikmesriikide valitsuste esindajate konverentsi ehk valitsustevahelise konverentsi avamise kohta. Konverentsi eesmärk on koostada uuendatud leping, millega muudetakse olemasolevaid asutamislepinguid.

Seoses EKP, eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi staatuse, volituste, ülesannete ja õigusliku režiimiga on EKP seisukohal, et vastavalt valitsustevahelise konverentsi üksikasjalikele volitustele piirduvad valitsustevahelisel konverentsil praegustesse ja kehtima jäävatesse lepingutesse tehtavad muudatused kõikide uuendustega, mis võeti vastu 2004. aasta valitsustevahelisel konverentsil.

Selle alusel tervitab EKP valitsustevahelise konverentsi avamist ning on töö käigus igal ajal valmis konverentsile kaasa aitama ja teksti koostamise järel avaldama arvamust EKP pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.

EKP arvamus on praegu kättesaadav ingliskeelsena EKP kodulehel. See avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ning EKP kodulehel kõigis ühenduse ametlikes keeltes.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid