Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Európska centrálna banka prijala stanovisko k otvoreniu medzivládnej konferencie

5. júla 2007

Európska centrálna banka (ECB) na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k otvoreniu konferencie zástupcov vlád členských štátov EÚ – medzivládnej konferencie (MVK) – s cieľom vypracovať reformnú zmluvu, ktorou sa zmenia a doplnia existujúce zmluvy.

Pokiaľ ide o postavenie, mandát, úlohy a právny režim ECB, Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk, ECB vychádza z toho, že v súlade s podrobným mandátom MVK sa zmeny, ktoré má MVK zaviesť do súčasných zmlúv, ktoré zostanú naďalej v platnosti, budú týkať len všetkých inovácií dohodnutých na medzivládnej konferencii v roku 2004.

ECB preto otvorenie medzivládnej konferencie víta a je pripravená kedykoľvek sa podieľať na jej činnosti a po vypracovaní textu poskytnúť stanovisko k otázkam, ktoré spadajú do pôsobnosti ECB.

Stanovisko ECB je v súčasnosti k dispozícii v angličtine na internetovej stránke ECB. V najbližšej dobe bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá