Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan keskuspankin lausunto hallitustenvälisen konferenssin järjestämisestä

5.7.2007

Euroopan keskuspankki (EKP) on antanut Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssin (hallitustenvälinen konferenssi) järjestämisestä olemassa olevien perussopimusten muuttamista koskevan uuden sopimuksen laatimiseksi.

EKP katsoo, että EKP:n, eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän asemaa, toimivaltuuksia, tehtäviä ja oikeudellista järjestelmää koskevat muutokset, joita hallitustenvälinen konferenssi tulee yksityiskohtaisesti määritellyn toimeksiantonsa mukaisesti esittämään olemassa oleviin, voimaan jääviin perussopimuksiin, sisältävät lisäyksittä kaikki vuoden 2004 hallitustenvälisessä konferenssissa sovitut uudistukset.

Näin ollen EKP suhtautuu myönteisesti hallitustenvälisen konferenssin avaamiseen sekä on valmis avustamaan konferenssia milloin tahansa sen työskentelyn aikana ja antamaan lausunnon EKP:n toimivaltaan kuuluvista asioista, kun sopimuksen teksti on laadittu.

EKP:n lausunto on luettavissa englanniksi EKP:n verkkosivuilla. Se julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle