Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropská centrální banka přijala stanovisko k zahájení mezivládní konference

5. července 2007

Na žádost Rady Evropské unie přijala Evropská centrální banka (ECB) stanovisko k zahájení konference zástupců vlád členských států EU – mezivládní konference (IGC) – s cílem vypracovat reformní smlouvu, kterou se mění stávající Smlouvy.

Pokud jde o postavení, mandát, úkoly a právní režim ECB, Eurosystému a Evropského systému centrálních bank, vychází ECB z toho, že v souladu s podrobným mandátem pro IGC budou změny, které má IGC začlenit do stávajících Smluv, jež zůstanou i nadále v platnosti, zahrnovat všechny nové prvky dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 a omezí se na tyto nové prvky.

ECB tedy zahájení mezivládní konference vítá a je připravena se kdykoli v průběhu konference podílet na její činnosti a po vypracování textu poskytnout stanovisko k otázkám, které spadají do oblastí působnosti ECB.

Stanovisko ECB je nyní k dispozici v angličtině na internetové stránce ECB. V nejbližší době bude zveřejněno také ve všech úředních jazycích Společenství v Úředním věstníku Evropské unie a na internetové stránce ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média