Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālā banka pieņem atzinumu par Starpvaldību konferences sasaukšanu

2007. gada 5. jūlijā

Eiropas Centrālā banka (ECB) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma pieņēmusi atzinumu par ES dalībvalstu valdību pārstāvju konferences – Starpvaldību konferences (SVK) – sasaukšanu, lai izstrādātu Reformu līgumu, ar ko tiks grozīti pašreizējie Līgumi.

Attiecībā uz ECB, Eurosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas statusu, pilnvarām un tiesisko regulējumu ECB saprot, ka atbilstoši SVK detalizētajām pilnvarām grozījumi, kurus SVK veiks pašreizējos Līgumos, kas paliks spēkā, aptvers vienīgi visus tos jauninājumus, par kuriem vienojās 2004. gada SVK.

Pamatojoties uz to, ECB atzinīgi vērtē SVK sasaukšanu un ir gatava jebkurā laikā piedalīties tās darbā un pēc dokumenta sagatavošanas sniegt atzinumu par ECB kompetencē esošajiem jautājumiem.

ECB atzinums pašlaik pieejams angļu valodā ECB interneta lapā. Drīzumā tas tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un ECB interneta lapā visās Kopienas oficiālajās valodās.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem