SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbank vedtager en udtalelse om åbningen af en regeringskonference

5. juli 2007

Efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union har Den Europæiske Centralbank (ECB) vedtaget en udtalelse om åbningen af en konference med repræsentanter for EU-medlemsstaternes regeringer (en regeringskonference eller RK), som skal udarbejde en reformtraktat om ændring af de nuværende traktater.

For så vidt angår ECB’s, Eurosystemets og Det Europæiske System af Centralbankers status, mandat, opgaver og retsgrundlag, forstår ECB i overensstemmelse med regeringskonferencens detaljerede mandat, at de ændringer, som regeringskonferencen indfører i de nuværende traktater, der forbliver i kraft, bliver begrænset til og omfatter alle de nyskabelser, der var enighed om på RK 2004.

ECB hilser på denne baggrund åbningen af regeringskonferencen velkommen og er når som helst under dens arbejde parat til at afgive en udtalelse om forhold, der er omfattet af ECB’s kompetence, så snart der er udarbejdet en tekst.

ECB’s udtalelse findes i en engelsk udgave på ECB’s websted. Udtalelsen bliver offentliggjort snarest muligt på alle officielle fællesskabssprog i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt