Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Изменение на критериите за активите, приемани като обезпечение при кредитни операции на еуросистемата

25 май 2007 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) предоставя допълнителна информация относно активите, приемани като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата.

В резултат от приключването на работата по единната рамка за обезпеченията на 1 януари 2007 г. Еуросистемата уточнява, че емитентите на търгуеми активи, приемани като обезпечение при кредитни операции на Еуросистемата, с изключение на националните и наднационалните институции, следва задължително да бъдат установени в Европейското икономическо пространство (EИП) или в някоя от четирите държави от Г-10 извън ЕИП [1]. Следователно активи, емитирани от лица със седалище извън ЕИП или в държави от Г-10 извън ЕИП, няма да се считат за допустими независимо от това дали е предоставена гаранция от лице със седалище в рамките на ЕИП.

При тези условия посочените активи от първи ред престават да бъдат допустими от 1 юни 2007 г. Що се отнася обаче до активите, емитирани преди 1 януари 2007 г., за тях до 31 декември 2011 г. ще се прилагат досега съществуващите разпоредби и едва след тази дата те ще станат недопустими.

Настоящото решение е в съответствие с критериите за допустимост на търгуемите активи според седалището на емитента, определени в раздел 6.2.1 от „Прилагане на паричната политика в Еурозоната – обща документация относно инструментите и процедурите за провеждане паричната политика на Еуросистемата“, известен като „Обща документация“ ( The implementation of monetary policy in the euro area: General Documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures).

  1. [1] Европейското икономическо пространство (EИП) включва 27 държави от Европейския съюз плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Четирите държави от Г-10 извън ЕИП са Канада, Япония, Швейцария и САЩ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите