Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Sprememba kriterijev glede primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev v kreditnih operacijah Eurosistema

25. maj 2007

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja podrobnejše informacije o primernem finančnem premoženju za zavarovanje terjatev v kreditnih operacijah Eurosistema.

Zaradi vzpostavitve enotnega okvira zavarovanj 1. januarja 2007 je Eurosistem določil, da morajo biti izdajatelji tržnega finančnega premoženja (razen mednarodnih in nadnacionalnih institucij), ki je primerno za kreditne operacije Eurosistema, ustanovljeni bodisi v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) bodisi v eni od štirih držav G-10 zunaj EGP [1]. Finančno premoženje, ki so ga izdali subjekti s sedežem zunaj EGP ali držav G-10, ki niso del EGP, tako ne bo primerno, ne glede na to, ali je na voljo jamstvo subjekta, ki je ustanovljen v EGP.

Glede na to takšno finančno premoženje z liste 1 s 1. junijem 2007 ne bo več primerno. Kljub temu bo finančno premoženje, ki je bilo izdano pred 1. januarjem 2007, izvzeto do 31. decembra 2011 in bo postalo neprimerno šele po tem datumu.

Ta odločitev je v skladu z merili primernosti glede kraja izdaje tržnega finančnega premoženja, ki so navedena v poglavju 6.2.1 dokumenta z naslovom »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« (krajše »Splošna dokumentacija«).

  1. [1] Evropski gospodarski prostor obsega 27 držav Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein in Norveško. Štiri države G-10 zunaj EGP so Kanada, Japonska, Švica in ZDA.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije