Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Muudatused eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike tagatisvarade kriteeriumides

25. mai 2007

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) üksikasjalikumat teavet eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike tagatisvarade kohta.

Seoses tagatisvarade ühtse raamistiku lõpuleviimisega 2007. aasta 1. jaanuaril on eurosüsteem otsustanud, et eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike tagatisvarade väljalaskjad, välja arvatud rahvusvahelised ja riigiülesed institutsioonid, peavad olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või ühes neljast EMP-välisest G10 riigist. [1] Seega ei loeta kõlblikeks varasid, mille on välja andnud väljaspool kõnealuseid riike asutatud üksused, olenemata sellest, kas neil on mõne EMPs asutatud üksuse antud tagatis või mitte.

Kõnealused esimese astme varad muutuvad tagatisena kõlbmatuks 1. juunil 2007. Enne 2007. aasta 1. jaanuari välja lastud varasid võib siiski tagatisena kasutada kuni 31. detsembrini 2011.

Käesolev otsus on kooskõlas turustatavate varade väljalaskmiskohti käsitlevate kriteeriumidega, mis on sätestatud dokumendi „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon” (tavaliselt „ülddokumentatsioon”) punktis 6.2.1.

  1. [1] Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) moodustavad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein ja Norra. Neli EMP-välist G10 riiki on Kanada, Jaapan, Šveits ja Ameerika Ühendriigid.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid