Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Změna kritérií vztahujících se na aktiva způsobilá k zajištění úvěrových operací Eurosystému

25. května 2007

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila další informace týkající se aktiv způsobilých k zajištění úvěrových operací Eurosystému.

Dne 1. ledna 2007 byl dokončen jednotný systém zajištění. V souvislosti s tím Eurosystém určil, že s výjimkou mezinárodních nebo nadnárodních institucí musí být emitenti obchodovatelných aktiv způsobilých k zajištění úvěrových operací Eurosystému usazeni v Evropském hospodářském prostoru (EHP), nebo v jedné ze čtyřech zemí skupiny G10, které nejsou součástí EHP [1]. Aktiva emitovaná subjekty, které jsou usazeny mimo Evropský hospodářský prostor nebo mimo tyto čtyři země skupiny G10, tedy nebudou způsobilá, a to bez ohledu na záruku poskytnutou subjektem v Evropském hospodářském prostoru.

Na základě uvedených skutečností pozbývají 1. června 2007 tato aktiva řádu 1 způsobilost. Aktiva emitovaná před 1. lednem 2007 však budou do 31. prosince 2011 podléhat ochraně předchozího stavu a jejich způsobilost zanikne až po tomto datu.

Toto rozhodnutí je v souladu s kritérii způsobilosti, která se uplatňují na místo usazení emitentů obchodovatelných aktiv a která jsou uvedena v bodě 6.2.1 dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“ (také pod názvem „Obecná dokumentace“).

  1. [1] Evropský hospodářský prostor se skládá z 27 zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Mezi čtyři země skupiny G10, jež netvoří součást EHP, patří Japonsko, Kanada, Spojené státy a Švýcarsko.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média