SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændring af kriterierne for aktiver, der kan anvendes som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer

25. maj 2007

Den Europæiske Centralbank (ECB) giver i dag nærmere oplysninger om de aktiver, der kan anvendes som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer.

Som følge af den endelige ikrafttræden af den fælles ramme for belånbare aktiver til sikkerhedsstillelse den 1. januar 2007 har Eurosystemet specificeret, at udstedere af omsættelige aktiver, der kan anvendes som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer – herunder dog undtaget internationale og overnationale institutioner – skal være etableret enten i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller i et af de fire G10-lande uden for EØS [1]. Aktiver udstedt af enheder med hjemsted uden for EØS eller i G10-lande uden for EØS bliver således ikke længere belånbare, uanset om der foreligger en garanti fra en enhed, der er etableret i EØS, eller ej.

På baggrund heraf ophører disse liste 1-papirer med at være belånbare pr. 1. juni 2007. Aktiver udstedt inden 1. januar 2007 er dog undtaget fra denne regel indtil 31. december 2011, og de ophører først med at være belånbare efter denne dato.

Denne beslutning er i overensstemmelse med de belånbarhedskriterier, der gælder for omsættelige aktivers udstedelsessted, som fremgår af afsnit 6.2.1 i "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" (kendt som "Dokumentationsgrundlaget").

  1. [1] Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) består af de 27 lande i Den Europæiske Union samt Island, Liechtenstein og Norge. De fire G10-lande uden for EØS er Canada, Japan, Schweiz og USA.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt