Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Muutos eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi kelpaavien omaisuuserien kelpoisuusvaatimuksiin

25.5.2007

Euroopan keskuspankki (EKP) antaa tänään tarkempia tietoja eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi kelpaavista omaisuuseristä.

Eurojärjestelmän uusi vakuuskäytäntö (yhteislista) valmistui 1.1.2007, ja sen seurauksena eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi kelpaavien omaisuuserien liikkeeseenlaskijoiden, kansainvälisiä ja ylikansallisia instituutioita lukuun ottamatta, on sijaittava joko Euroopan talousalueella tai yhdessä neljästä alueen ulkopuolisesta G10-maasta [1]. Yhteislistalle ei siis hyväksytä omaisuuseriä, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka on näiden maiden ulkopuolella, vaikka niillä olisi Euroopan talousalueella sijaitsevan yhteisön takaus.

Nämä ykköslistan omaisuuserät menettävät kelpoisuutensa 1.6.2007. Ennen 1.1.2007 liikkeeseen lasketuille omaisuuserille myönnetään kuitenkin siirtymäaika 31.12.2011 asti, eli ne menettävät kelpoisuutensa vasta silloin.

Päätös vastaa pääpiirteissään yleisasiakirjan ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” kohdassa 6.2.1 lueteltuja liikkeeseenlaskijan sijoittautumispaikkaa koskevia jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimuksia.

  1. [1] Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan unionin 27 maata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja. Alueen ulkopuoliset neljä G10-maata ovat Japani, Kanada, Sveitsi ja Yhdysvallat.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle