Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zmena kritérií týkajúcich sa aktív akceptovateľných ako kolaterál v úverových obchodoch Eurosystému

25. mája 2007

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa aktív akceptovateľných ako kolaterál v úverových obchodoch Eurosystému.

Po dokončení jednotného kolaterálového rámca 1. januára 2007 Eurosystém určil, že s výnimkou medzinárodných a nadnárodných inštitúcií musia mať emitenti obchodovateľných aktív akceptovateľných v úverových obchodoch Eurosystému sídlo v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo v niektorej zo štyroch krajín G10 nepatriacich do EHP. [1] To znamená, že aktíva vydané subjektmi so sídlom mimo EHP, resp. mimo krajín G10 nepatriacich do EHP sa nebudú akceptovať, bez ohľadu na to, či je k dispozícii záruka subjektu so sídlom v EHP.

V dôsledku toho sa tieto aktíva prvého stupňa prestávajú akceptovať od 1. júna 2007. Aktíva vydané pred 1. januárom 2007 však budú platiť až do 31. decembra 2011 a prestanú sa akceptovať až po tomto dátume.

Toto rozhodnutie je v súlade s kritériami akceptovateľnosti týkajúcimi sa sídla emitenta obchodovateľných aktív uvedenými v bode 6.2.1 dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (známeho pod názvom „všeobecná dokumentácia“).

  1. [1] Európsky hospodársky priestor tvorí 27 krajín Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, V prípade štyroch krajín G10 nepatriacich do EHP ide o Kanadu, Japonsko, Švajčiarsko a Spojené štáty.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá