Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Zmiana kryteriów dotyczących aktywów kwalifikowanych do zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu

25 maja 2007 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) przedstawia dziś dalsze informacje na temat aktywów kwalifikowanych do zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu.

W ramach jednolitego systemu zabezpieczeń, którego opracowanie zakończono 1 stycznia 2007 r., do zabezpieczania operacji kredytowych Eurosystemu kwalifikują się wyłącznie aktywa rynkowe emitowane przez podmioty z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w jednym z czterech państw grupy G10 spoza EOG [1]; jedynym wyjątkiem są aktywa emitowane przez instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe. Tym samym aktywa emitowane przez podmioty inne niż wymienione nie będą uznawane za kwalifikowane, nawet w przypadku udzielenia gwarancji przez podmiot z siedzibą w EOG.

Wymienione aktywa z listy pierwszej przestaną być dopuszczane jako zabezpieczenia z dniem 1 czerwca 2007 r., przy czym aktywa wyemitowane przed 1 stycznia 2007 r. utrzymają status kwalifikowanych do 31 grudnia 2011 r. i dopiero po tym terminie go utracą.

Decyzja ta jest zgodna z kryterium miejsca ustanowienia emitenta kwalifikowanych aktywów rynkowych zawartym w punkcie 6.2.1 dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” (tzw. Dokumentacji ogólnej).

  1. [1] Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje 27 krajów Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Cztery państwa grupy G10 spoza EOG to Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone i Szwajcaria.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami