Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Aktīvu, kas ir atbilstošs Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, kritēriju grozījumi

2007. gada 25. maijā

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien sniedz sīkāku informāciju par aktīviem, kas ir atbilstoši kā Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums.

Pēc vienotās nodrošinājuma sistēmas izveides 2007. gada 1. janvārī Eurosistēma noteikusi, ka emitentiem, izņemot starptautiskās un starpvalstu iestādes, kuri emitē aktīvus, kas ir atbilstoši kā Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, jābūt reģistrētiem Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai kādā no četrām G10 valstīm, kuras nav EEZ dalībvalstis [1]. Tādējādi aktīvi, ko emitējuši uzņēmumi, kuri nav reģistrēti EEZ vai tajās G10 valstīs, kuras nav EEZ dalībvalstis, nebūs atbilstoši kā nodrošinājums neatkarīgi no tā, vai ir pieejama EEZ reģistrēta uzņēmuma garantija.

Ņemot vērā minēto, šie pirmā līmeņa aktīvi zaudēs atbilstības statusu 2007. gada 1. jūnijā. Tomēr aktīvus, kas emitēti pirms 2007. gada 1. janvāra, ļaus izmantot kā nodrošinājumu līdz 2011. gada 31. decembrim, un tie zaudēs atbilstības statusu tikai pēc šā datuma.

Šis lēmums saskan ar atbilstības kritērijiem par tirgojamu aktīvu reģistrācijas vietu, kas minēti dokumenta "Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija” (parasti dēvēts par "Vispārējo dokumentāciju") 6.2.1. nodaļā.

  1. [1] Eiropas Ekonomiskajā zonā ietilpst 27 Eiropas Savienības dalībvalstis un Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija. ASV, Kanāda, Japāna un Šveice ir tās četras G10 valstis, kuras nav EEZ dalībvalstis.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem