Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändringar till kriterierna för tillgångar godtagbara som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner

25 maj 2007

Europeiska centralbanken (ECB) lämnar idag ytterligare information om tillgångar godtagbara som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner.

Som resultat av färdigställandet av det gemensamma ramverket för säkerheter den 1 januari 2007 har Eurosystemet specificerat att, med undantag för internationella och överstatliga institutioner, måste utgivare av omsättbara tillgångar godkända för Eurosystemets kredittransaktioner vara etablerade antingen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller i något av de fyra G10-länderna som inte är medlemmar av EES. [1] På så vis kommer tillgångar som är utgivna utanför EES eller de G10-länder som inte ingår i EES inte att vara godtagbara, oberoende av om de garanteras av en enhet upprättad i EES.

Mot bakgrund av detta kommer dessa grupp ett-tillgångar inte längre att var godtagbara fr.o.m. den 1 juni 2007. Tillgångar utgivna före den 1 januari 2007 kommer att vara föremål för undantag fram t.o.m. den 31 december 2011 och bli icke godtagbara därefter.

Beslutet är i linje med godtagbarhetskriterierna för omsättbara tillgångar under punkt 6.2.1 i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (oftast kallad Allmän dokumentation).

  1. [1] Europeiska ekonomiska samarbetsområdet består av de 27 länderna i Europeiska unionen inklusive Island, Liechtenstein och Norge. De fyra G10-länderna som inte är medlemmar i EES är Kanada, Japan, Schweiz och USA.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media