Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Direktivet om betaltjänster

24 april 2007

Gemensamt uttalande av Europeiska centralbanker och Europeiska kommissionen om Europaparlamentets antagande av direktivet om betaltjänster

Europaparlamentet antog idag förslaget till direktivet om betaltjänster (PSD) för vilket Ekofinrådet redan kommit överens om ett allmänt tillvägagångssätt vid mötet den 27 mars 2007. Texten till direktivet om betaltjänster skall nu sändas till EU-rådet för slutligt antagande. Därefter skall medlemsstaterna snarast möjligt införliva direktivet i nationell lagstiftning, dock senast den 1 november 2009.

Målet med direktivet om betaltjänster är att göra betalningar inom EU, särskilt gireringar, autogiro och kortbetalningar lika enkla, effektiva och säkra som nationella betalningar inom en medlemsstat, genom att tillhandahålla den övergripande rättsliga ramen för att möjliggöra SEPA. Direktivet om betaltjänster kommer att stärka rättigheter och skydd för alla användare av betaltjänster (konsumenter, handlare, små och stora företag samt offentliga myndigheter).

Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen har ett gemensamt mål för SEPA och följer och stöder den process som ska leda fram till att det förverkligas. För mer information, se det gemensamma pressmeddelandet den 4 maj 2006 ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.sv.html).

För ECB och Europeiska kommissionen är Europaparlamentets antagande av direktivet om betaltjänster ett viktigt steg för att förverkliga SEPA. Direktivet kommer kraftigt att underlätta banksektorns implementering av SEPA-instrument och även acceptansen hos slutanvändarna genom att harmonisera det gällande rättsliga ramverket. Detta kommer att lägga grunden för en gemensam ”inhemsk” eurobetalningsmarknad. Direktivet kommer även att stärka konsumentskyddet och öka konkurrensen och nyskapandet genom att etablera ett lämpligt regelverk för tillsyn av nya aktörer på marknaden för massbetalningar. Detta borde uppmuntra till teknisk utveckling och nya produktmöjligheter som e-fakturering vilket kan erbjuda stora fördelar för hela ekonomin.

European Payments Council (EPC) och den europeiska banksektorn har redan gjort betydande framsteg för att förverkliga SEPA. När nu Europaparlamentet antagit förslaget till direktivet om betaltjänster uppmanar ECB och Europeiska kommissionen banksektorn och alla andra intressenter att hålla takten uppe och intensifiera förberedelserna inför lanseringen av SEPA den 1 januari 2008 och på så vis säkerställa ett planmässigt och framgångsrikt förverkligande av SEPA. ECB och Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att stödja dessa ansträngningar.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media