Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Direktiva o plačilnih storitvah

24. april 2007

Skupna izjava Evropske centralne banke in Evropske komisije ob sprejetju Direktive o plačilnih storitvah v Evropskem parlamentu

Danes je Evropski parlament sprejel predlog Direktive o plačilnih storitvah (DPS). O njenem splošnem pristopu se je Ekonomsko-finančni svet dogovoril na svoji seji dne 27. marca 2007. Besedilo DPS bo sedaj posredovano Svetu EU v dokončno sprejetje. Države članice bi nato morale Direktivo čim prej prenesti v notranje pravo, najkasneje pa do 1. novembra 2009.

Cilj DPS je zagotoviti, da bodo plačila v EU – še zlasti kreditna plačila, direktne obremenitve in kartična plačila – enako preprosta, učinkovita in varna kot domača plačila v kateri koli državi članici, in sicer z določitvijo pravne podlage, potrebne za oblikovanje enotnega območja plačil v eurih (SEPA). DPS bo okrepila pravice in zaščito vseh uporabnikov plačilnih storitev (potrošnikov, trgovcev, velikih in malih podjetij ter organov z javnimi pooblastili).

Evropska centralna banka (ECB) in Evropska komisija imata skupno vizijo SEPA ter stalno spremljata in podpirata proces, ki vodi do njenega oblikovanja. Več informacij najdete v skupnem sporočilu za javnost z dne 4. maja 2006 ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.sl.html).

Za ECB in Evropsko komisijo pomeni sprejetje DPS v Evropskem parlamentu odločilen korak k oblikovanju SEPA. Z uskladitvijo veljavne pravne podlage bo Direktiva bančnemu sektorju zelo olajšala operativno uveljavitev instrumentov SEPA, končnim uporabnikom pa njihovo sprejetje. S tem bo tudi zagotovila temelje enotnemu »domačemu« trgu plačil v eurih. Direktiva bo tudi povečala varstvo potrošnikov ter konkurenčnost in inovativnost, ker bo vzpostavila ustrezno podlago za varno in skrbno poslovanje novih ponudnikov na trgu plačil na drobno. To bi moralo spodbuditi tehnološki napredek in pojav novih produktov, na primer e-fakturiranja, od česar bi lahko imelo velike koristi širše gospodarsko okolje.

Evropski svet za plačila in evropski bančni sektor sta pri oblikovanju SEPA dosegla že velik napredek. Sedaj, ko je predlog DPS sprejel Evropski parlament, ECB in Evropska komisija pozivata bančni sektor in druge zainteresirane strani, da ohranijo zagon in intenzivirajo priprave za začetek delovanja SEPA do 1. januarja 2008, kot tudi za njegovo naknadno učinkovito in pravočasno uresničevanje. ECB in Evropska komisija bosta še naprej podpirali njihova prizadevanja.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije