Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Makseteenuste direktiiv

24. aprill 2007

Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus makseteenuste direktiivi vastuvõtmise kohta Euroopa Parlamendis

Täna kiitis Euroopa Parlament heaks ettepaneku makseteenuste direktiivi vastuvõtmiseks, mille osas ECOFINi nõukogu jõudis üldisele kokkuleppele 27. märtsi 2007. aasta istungil. Nüüd esitatakse direktiivi tekst ELi Nõukogule lõplikuks vastuvõtmiseks. Seejärel peaksid liikmesriigid võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 1. novembriks 2009, võtma direktiivi üle oma riigi õigusse.

Makseteenuste direktiivi eesmärk on tagada, et ELi sisesed maksed, eelkõige kreedit- ja otsekorraldused ning kaardimaksed oleksid sama lihtsad, tõhusad ja turvalised nagu riigisisesed maksed. Direktiiv loob õigusliku aluse ühtse euromaksete piirkonna ( Single Euro Payments Area, SEPA) moodustamiseks. Ühtlasi tõhustab direktiiv kõigi makseteenuste kasutajate (tarbijad, jaemüüjad, suured ja väikesed ettevõtted ning ametiasutused) õigusi ja kaitset.

Euroopa Keskpangal (EKP) ja Euroopa Komisjonil on ühine seisukoht ühtse euromaksete piirkonna kohta ning mõlemad institutsioonid jälgivad ja toetavad pidevalt seda ettevalmistavat protsessi. Täiendava teabe saamiseks vaata 4. mail 2006 avaldatud ühist pressiteadet ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.et.html).

EKP ja Euroopa Komisjon on seisukohal, et makseteenuste direktiivi vastuvõtmine Euroopa Parlamendis on otsustavaks sammuks SEPA elluviimisel. Ühtlustades kohaldatavat õiguslikku raamistikku, muudab direktiiv SEPA maksevahendite operatsioonilise rakendamise pangasektorile ja nende vastuvõtmise lõppkasutajatele oluliselt hõlpsamaks. See loob aluse ühtse euromaksete siseturu moodustamiseks. Lisaks toetab direktiiv tarbijakaitset ja edendab konkurentsi ning uuendustegevust, luues uutele jaemakseturule tulijatele asjakohase usaldusnormide raamistiku. See soodustab tehnoloogia arengut ja uute toodete, näiteks e-arvete loomist, tuues suurt kasu laiemale majandusele.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid