Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Directiva Serviciilor de Plăţi

24 aprilie 2007

Declaraţie comună a Băncii Centrale Europene şi a Comisiei Europene cu ocazia adoptării de către Parlamentul European a Directivei Serviciilor de Plăţi

Astăzi, Parlamentul European a adoptat propunerea privind Directiva Serviciilor de Plăţi (denumită în continuare „Directiva”), pentru care Consiliul ECOFIN aprobase în prealabil o orientare generală în şedinţa sa din data de 27 martie 2007. În prezent, Directiva trebuie transmisă Consiliului Uniunii Europene în vederea adoptării definitive. Urmează ca statele membre să transpună Directiva în legislaţia naţională cât mai curând posibil, înainte de 1 noiembrie 2009 cel târziu.

Obiectivul Directivei este acela de a garanta faptul că plăţile în interiorul Uniunii Europene – respectiv transfer credit, debitare directă şi plăţi prin carduri – vor fi la fel de facile, eficiente şi sigure ca şi plăţile naţionale de pe teritoriul statelor membre, creând astfel cadrul juridic pentru apariţia Zonei unice de plăţi în euro ( Single Euro Payments Area – SEPA). Directiva va consolida drepturile şi protecţia tuturor utilizatorilor serviciilor de plăţi (consumatori, comercianţi cu amănuntul, societăţi comerciale mari şi mici, autorităţi publice).

Banca Centrală Europeană (BCE) şi Comisia Europeană au o viziune comună asupra SEPA, monitorizând în permanenţă şi încurajând procesul de realizare a acesteia. Pentru informaţii suplimentare, puteţi consulta comunicatul de presă comun dat publicităţii la data de 4 mai 2006 (http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.en.html).

În viziunea BCE şi a Comisiei Europene, adoptarea Directivei de către Parlamentul European constituie o etapă decisivă în procesul de creare a SEPA. Prin armonizarea cadrului juridic aplicabil, Directiva va facilita în mare măsură implementarea operaţională de către sectorul bancar a instrumentelor de plată SEPA, precum şi adoptarea acestora de către utilizatorii finali. Actul normativ va sta la baza pieţei „interne” unice de plăţi în euro. Totodată, prin stabilirea unui cadru prudenţial adecvat pentru noii participanţi pe piaţa plăţilor de mică valoare, Directiva va oferi un grad sporit de protecţie consumatorilor şi va conduce la stimularea concurenţei şi inovaţiei. Astfel se va favoriza progresul tehnologic şi se va permite dezvoltarea de noi produse în domeniul plăţilor (ex. facturarea electronică), ceea ce ar putea aduce beneficii importante economiei în ansamblu.

Până în prezent, Consiliul European al Plăţilor şi sectorul bancar european au înregistrat progrese semnificative în procesul de creare a SEPA. Odată adoptată propunerea privind Directiva Serviciilor de Plăţi de către Parlamentul European, BCE şi Comisia Europeană solicită sectorului bancar şi celorlalţi factori implicaţi să continue eforturile şi să intensifice pregătirile pentru lansarea SEPA până la data de 1 ianuarie 2008, pentru ca ulterior să se realizeze, cât mai eficient şi rapid, implementarea operaţională a acesteia. BCE şi Comisia Europeană vor continua să susţină eforturile depuse în acest sens.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media