Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Maksupalveludirektiivi

24.4.2007

Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin yhteinen julkilausuma maksupalveludirektiivin hyväksymisestä Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään ehdotuksen maksupalveludirektiiviksi Ecofin-neuvoston saavutettua yleisnäkemyksen ehdotuksesta kokouksessaan 27.3.2007. Seuraavaksi maksupalveludirektiivin teksti toimitetaan EU:n neuvostolle, joka antaa direktiivin. Jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 1.11.2009.

Maksupalveludirektiivillä on tarkoitus varmistaa, että maksamisesta EU:n sisällä – varsinkin tilisiirroista, suoraveloituksesta ja korttimaksuista – tulee yhtä helppoa, tehokasta ja turvallista kuin maksamisesta jäsenvaltioiden sisällä. Sillä luodaan oikeudellinen perusta, jonka ansiosta yhtenäinen euromaksualue (Single Euro Payments Area, SEPA) voi toteutua. Maksupalveludirektiivillä vahvistetaan maksupalvelujen käyttäjien (kuluttajien, vähittäiskauppiaiden, pienten ja suurten yritysten ja viranomaisten) oikeuksia ja suojaa.

Euroopan keskuspankilla (EKP) ja Euroopan komissiolla on hyvin samanlainen näkemys yhtenäisestä euromaksualueesta, ja ne valvovat ja tukevat jatkuvasti sen toteuttamisprosessia. Tarkempia tietoja yhteistyöstä on 4.5.2006 julkaistussa yhteisessä lehdistötiedotteessa ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.fi.html).

EKP ja Euroopan komissio pitävät maksupalveludirektiivin hyväksymistä Euroopan parlamentissa ratkaisevan tärkeänä askeleena kohti SEPAn toteutumista. Direktiivillä yhdenmukaistetaan sovellettavia säännöksiä, mikä helpottaa pankkialalla SEPA-maksuvälineiden käytännön toteutusta ja käyttäjien keskuudessa niiden käyttöönottoa. Näin luodaan pohja yhtenäisille, ”sisäisille” euromaksumarkkinoille. Direktiivillä myös luodaan asianmukaiset vakausvalvontajärjestelyt vähittäismaksumarkkinoiden uusia toimijoita varten, mikä vahvistaa kuluttajansuojaa ja edistää kilpailua ja innovointia. Tekninen kehitys ja uudet tuotemahdollisuudet kuten sähköinen laskutus voivat hyödyttää taloutta laajemminkin.

Tähän mennessä European Payments Council ‑yhteistyöjärjestö ja Euroopan pankkiala yleensäkin ovat edistäneet SEPAn toteutumista huomattavasti. Nyt kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt ehdotuksen maksupalveludirektiiviksi, EKP ja Euroopan komissio haluavat kannustaa pankkialaa ja kaikkia asianosaisia jatkamaan tätä työtä ja kiihdyttämään valmisteluja niin SEPAn perustamista 1.1.2008 kuin sen myöhempääkin onnistunutta ja nopeaa toteuttamista varten. EKP ja Euroopan komissio tukevat jatkossakin näitä pyrkimyksiä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle