Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Maksājumu pakalpojumu direktīva

2007. gada 24. aprīlī

Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums, paužot gandarījumu par Eiropas Parlamenta pieņemto Maksājumu pakalpojumu direktīvu

Šodien Eiropas Parlaments apstiprinājis Maksājumu pakalpojumu direktīvas priekšlikumu, par ko ECOFIN Padome jau pieņēmusi vienotu vispārīgo viedokli 2007. gada 27. marta sanāksmē. Maksājumu pakalpojumu direktīvas tekstu tagad nosūtīs ES Padomei galīgajai apstiprināšanai. Pēc tam dalībvalstīm cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 2009. gada 1. novembrī, jātransponē šī direktīva valstu tiesību aktos.

Maksājumu pakalpojumu direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka maksājumi ES – sevišķi kredīta pārvedumi, tiešais debets un karšu maksājumi – kļūst tikpat vienkārši, efektīvi un droši kā iekšzemes maksājumi atsevišķās dalībvalstīs, nodrošinot juridisko pamatu Vienotas euro maksājumu telpas (SEPA) īstenošanai. Maksājumu pakalpojumu direktīva pastiprinās visu maksājumu pakalpojumu lietotāju (patērētāju, mazumtirgotāju, lielo un mazo uzņēmumu un valsts iestāžu) tiesības un aizsardzību.

Eiropas Centrālajai bankai (ECB) un Eiropas Komisijai ir kopēja vīzija par SEPA un tās nepārtraukti uzrauga un atbalsta SEPA izveides procesu. Detalizētāka informācija atrodama kopīgajā paziņojumā presei, kas publicēts 2006. gada 4. maijā ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.lv.html).

ECB un Eiropas Komisija uzskata Eiropas Parlamenta pieņemto Maksājumu pakalpojumu direktīvu par izšķirošu soli SEPA izveidē. Direktīva lielā mērā veicinās SEPA instrumentu darbības īstenošanu banku nozarē, kā arī palīdzēs galalietotājiem tos apgūt, saskaņojot esošo tiesisko regulējumu. Tādējādi tiks nodrošināta vienota "iekšzemes" euro maksājumu tirgus izveide. Direktīva nostiprinās arī patērētāju aizsardzību un veicinās konkurenci un jauninājumus, izveidojot atbilstošas pamatnostādnes jauniem neliela apjoma maksājumu tirgus dalībniekiem. Tādējādi tiktu veicināta tehnoloģiju attīstība un jaunu produktu izveides iespēja, piemēram, elektroniskie rēķini, kas var sniegt vispārējas priekšrocības visai tautsaimniecībai.

Līdz šim Eiropas Maksājumu padome un Eiropas banku nozare kopumā guvušas ievērojamus panākumus SEPA īstenošanā. Pēc Maksājumu pakalpojumu direktīvas priekšlikuma pieņemšanas Eiropas Parlamentā ECB un Eiropas Komisija mudina banku nozari un visas pārējās iesaistītās puses saglabāt tempu un pastiprināt sagatavošanās darbus SEPA ieviešanai 2008. gada 1.  janvārī, kā arī tās turpmākai veiksmīgai un savlaicīgai īstenošanai. ECB un Eiropas Komisija turpinās atbalstīt šos centienus.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem