Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Smernica o platobných službách

24. apríla 2007

Spoločné vyhlásenie Európskej centrálnej banky a Európskej komisie pri príležitosti prijatia Smernice o platobných službách Európskym parlamentom

Európsky parlament dnes prijal návrh Smernice o platobných službách (Payment Services Directive – PSD), pre ktorú už Rada ECOFIN schválila všeobecný prístup na svojom zasadaní 27. marca 2007. Znenie smernice PSD teraz postupuje na konečné schválenie Rade EÚ. Členské štáty by mali ustanovenia smernice prevziať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov čo najskôr, najneskôr však do 1. novembra 2009.

Cieľom PSD je zabezpečiť, aby všetky platby v rámci EÚ, predovšetkým úhrady, inkasá a kartové platby, boli rovnako jednoduché, efektívne a bezpečné ako domáce platby v jednotlivých členských štátoch, a to tým, že bude slúžiť ako právny základ, ktorý umožní vytvorenie Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Smernica PSD posilní práva a ochranu všetkých používateľov platobných služieb (spotrebiteľov, maloobchodníkov, veľkých a malých podnikov i verejných orgánov).

Európska centrálna banka (ECB) a Európska komisia majú rovnakú predstavu o podobe SEPA a neustále monitorujú a podporujú proces jej realizácie. Podrobnejšie informácie nájdete v spoločnej tlačovej správe zverejnenej 4. mája 2006 ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.sk.html).

ECB a Európska komisia považujú prijatie PSD Európskym parlamentom za rozhodujúci krok na ceste k vytvoreniu SEPA. Zharmonizovaním príslušného právneho rámca smernica PSD výrazne napomôže zavedeniu nástrojov SEPA v bankovom sektore a koncovým používateľom zjednoduší ich prijatie, čím položí základný kameň jednotného „domáceho“ trhu platieb v eurách. Smernica zároveň vytvorením vhodného rámca dohľadu nad novými účastníkmi trhu retailových platieb posilní ochranu spotrebiteľov a podporí konkurenciu a inovácie. To by malo prispieť k ďalšiemu technologickému rozvoju a využívaniu príležitostí na zavádzanie nových produktov, ako napríklad elektronickej fakturácie (e‑invoicing), čo môže byť pre hospodárstvo zdrojom značných výhod.

Európska platobná rada a európsky bankový sektor už v rámci procesu realizácie SEPA dosiahli výrazný pokrok. Po prijatí návrhu PSD Európskym parlamentom teraz ECB a Európska komisia vyzývajú bankový sektor a ďalšie zainteresované strany, aby vo svojom úsilí nepoľavili a aby zintenzívnili prípravy na spustenie systému SEPA do 1. januára 2008 a na jeho následnú úspešnú a včasnú implementáciu. ECB a Európska komisia budú tieto snahy aj naďalej podporovať.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá