Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Direktyva dėl mokėjimo paslaugų

2007 m. balandžio 24 d.

Europos Centrinio Banko ir Europos Komisijos bendras pareiškimas, palankiai vertinantis Europos Parlamento priimtą direktyvą dėl mokėjimo paslaugų

Šiandien Europos Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl mokėjimo paslaugų, dėl kurios Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2007 m. kovo 27 d. vykusiame posėdyje priėmė bendrą nuomonę. Direktyvos tekstas bus perduotas ES Tarybai galutiniam patvirtinimui. Valstybės narės turėtų perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę kiek įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 1 d.

Šios direktyvos paskirtis – užtikrinti, kad mokėjimai Europos Sąjungoje, pirmiausia kredito pervedimai, tiesioginio debeto pervedimai ir mokėjimai kortelėmis, būtų atliekami taip pat paprastai, saugiai ir veiksmingai, kaip mokėjimus atlieka valstybių narių nacionalinės mokėjimo sistemos, sukuriant bendrai mokėjimų eurais erdvei ( Single Euro Payments Area – SEPA) būtiną teisinę bazę. Direktyva dėl mokėjimo paslaugų užtikrins visų, kurie naudojasi mokėjimo paslaugomis (vartotojų, mažmenininkų, stambių ir mažų įmonių ir valdžios įstaigų), teises ir apsaugą.

Europos Centrinis Bankas (ECB) ir Europos Komisija sutaria dėl to, kokia turėtų būti SEPA ir nuolat stebi jos kūrimo procesą bei jį palaiko. Daugiau informacijos apie tai žr. 2006 m. gegužės 4 d. paskelbtame bendrame pranešime spaudai ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.lt.html).

ECB ir Europos Komisija mano, kad Europos Parlamentui priėmus direktyvą dėl mokėjimo paslaugų buvo žengtas ryžtingas žingsnis SEPA įgyvendinimo link. Ši direktyva, suvienodindama taikomų teisės aktų reikalavimus, labai palengvins bankų sektoriui ir tiesioginiams vartotojams naudojimąsi SEPA mokėjimo priemonėmis. Tai sukurs pagrindą bendrai „vietinei“ mokėjimų eurais rinkai. Ši direktyva taip pat sustiprins vartotojų apsaugą ir paskatins konkurenciją bei naujovių kūrimą, sukurdama tinkamą rizikos ribojimo sistemą, taikomą į mažmeninių mokėjimų rinką ateinantiems naujiems paslaugų teikėjams. Tai turėtų skatinti technologijų vystymąsi ir naudojimąsi naujomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu sąskaitų pateikimu, kuris gali būti labai naudingas visai ekonomikai.

Europos mokėjimų taryba ir Europos bankų sektorius atliko didelį pasiruošimo SEPA įgyvendinimui darbą. Pateikdami pasiūlymą dėl direktyvos dėl mokėjimo paslaugų, kurią Europos Parlamentas jau priėmė, ECB ir Europos Komisija ragina bankų sektorių ir kitus suinteresuotus dalyvius ne tik tęsti, bet ir paspartinti pasirengimą pereiti prie SEPA 2008 m. sausio 1 d. ir laiku bei sėkmingai ją įgyvendinti. ECB ir Europos Komisija ir toliau rems šį darbą.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai