Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Směrnice o platebních službách

24. dubna 2007

Společné prohlášení Evropské centrální banky a Evropské komise ke schválení směrnice o platebních službách Evropským parlamentem

Evropský parlament dnes schválil návrh směrnice o platebních službách (PSD), pro niž už na svém zasedání 27. března 2007 schválila Rada ECOFIN obecný postup. Text směrnice o platebních službách bude nyní předán Radě EU ke konečnému schválení. Členské státy by následně měly tuto směrnici zavést do vnitrostátní legislativy co nejdříve, nejpozději však do 1. listopadu 2009.

Cílem směrnice o platebních službách je zajistit, aby byly uvnitř EU platby (a zejména bezhotovostní převody, přímé inkaso a platby pomocí bankovních karet) stejně jednoduché, efektivní a bezpečné jako vnitrostátní platby uvnitř jednotlivých členských států. K tomu má směrnice přispět tím, že vytvoří právní základ, který umožní vznik Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Směrnice o platebních službách posílí práva a ochranu všech uživatelů služeb platebního styku (spotřebitelů, obchodníků, velkých i malých podniků a veřejných orgánů).

Evropská centrální banka (ECB) a Evropská komise mají jednotný názor na projekt SEPA a průběžně sledují a podporují proces, jehož cílem je tuto Jednotnou oblast pro platby v eurech vytvořit. Podrobnější informace naleznete v jejich společné tiskové zprávě ze 4. května 2006 ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.cs.html).

ECB a Evropská komise považují schválení směrnice o platebních službách Evropským parlamentem za zásadní krok k realizaci projektu SEPA. Tato směrnice harmonizuje právní rámec, a tím výrazně usnadní provozní zavádění nástrojů SEPA v bankovním sektoru a používání těchto nástrojů koncovými uživateli. Vznikne tak základ pro jednotný „domácí“ trh pro platby v eurech. Navíc tato směrnice vytvoří vhodná pravidla obezřetného podnikání pro subjekty nově vstupující na trh klientských plateb, čímž posílí ochranu spotřebitelů a podpoří konkurenční prostředí a inovace. To by mělo podpořit technický pokrok a prostřednictvím nových produktů, jako například elektronické fakturace, vytvořit nové příležitosti, jež mohou přinést výrazný prospěch pro velké množství hospodářských subjektů.

Evropská rada pro platby a obecně bankovní sektor v Evropě již dosáhl výrazného pokroku v realizaci projektu SEPA. Jelikož Evropský parlament nyní schválil návrh směrnice o platebních službách, ECB a Evropská komise vyzývají bankovní sektor a další zainteresované subjekty, aby zachovaly svůj zájem a zintenzivnily přípravy na spuštění projektu SEPA k 1. lednu 2008 a na jeho následné úspěšné a včasné zavedení do obecné praxe. ECB a Evropská komise budou toto úsilí i nadále podporovat.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média