SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Direktiv om betalingstjenester

24. april 2007

Fælles udtalelse fra Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen om Europa-Parlamentets vedtagelse af direktivet om betalingstjenester

Europa-Parlamentet vedtog i dag det forslag til direktiv om betalingstjenester, som der allerede var opnået enighed om en generel tilgang til på mødet i Ecofin-Rådet den 27. marts 2007. Direktivet om betalingstjenester bliver nu fremsendt til Rådet til endelig vedtagelse. Medlemslandene skal derefter snarest muligt og senest 1. november 2009 gennemføre direktivet i den nationale lovgivning.

Betalingstjenestedirektivet har til formål at sikre, at betalinger inden for EU – især konto-til-konto overførsler, direkte debitering og kortbetalinger – kan effektueres lige så enkelt, effektivt og sikkert som nationale betalinger i et medlemsland, idet det udgør den retlige ramme, der muliggør oprettelsen af det fælles eurobetalingsområde SEPA (Single Euro Payments Area). Direktivet giver alle brugere af betalingstjenester (forbrugere, detailhandlende, store og små virksomheder samt offentlige myndigheder) større rettigheder og beskyttelse.

Den Europæiske Centralbank (ECB) og Europa-Kommissionen har en fælles vision for SEPA og overvåger og understøtter til stadighed den proces, der skal føre til SEPAs realisering. Nærmere oplysninger findes i den fælles pressemeddelelse, der blev udsendt 4. maj 2006 ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.da.html).

For ECB og Europa-Kommissionen er Europa-Parlamentets vedtagelse af betalingstjenestedirektivet et vigtigt skridt i retning af at realisere SEPA. Gennem den harmonisering, som direktivet medfører af de gældende retlige rammer, vil det lette banksektorens implementering af SEPA-instrumenterne meget og øge slutbrugernes accept af dem. Dette lægger grunden til et fælles "indenlandsk" marked for eurobetalinger. Direktivet vil også understøtte forbrugerbeskyttelse og fremme konkurrence og innovation, idet der opstilles en passende tilsynsmæssig ramme for nye deltagere på detailbetalingsmarkedet. Dette bør tilskynde til teknologiske fremskridt og realisering af nye betalingsprodukter som fx e-fakturering, der kan medføre store fordele for økonomien generelt.

European Payments Council (EPC) og den europæiske banksektor har allerede gjort betydelige fremskridt med hensyn til realiseringen af SEPA. Nu da forslaget til direktiv om betalingstjenester er vedtaget af Europa-Parlamentet, opfordrer ECB og Europa-Kommissionen indtrængende banksektoren og alle andre interessenter til at holde momentum og intensivere forberedelserne til lanceringen af SEPA den 1. januar 2008 samt til en efterfølgende planmæssig og vellykket implementering af SEPA. ECB og Europa-Kommissionen vil også fremover støtte disse bestræbelser.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt