Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Richtlijn Betalingsdiensten

24 april 2007

Gezamenlijke verklaring van de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie ter verwelkoming van de aanneming door het Europees Parlement van de Richtlijn Betalingsdiensten

Vandaag heeft het Europees Parlement het voorstel voor een Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt aangenomen. De Ecofin-Raad had voor dit voorstel tijdens zijn vergadering van 27 maart 2007 reeds een algemene benadering goedgekeurd. De tekst van de Richtlijn zal nu aan de EU-Raad worden voorgelegd voor definitieve aanneming. De lidstaten zouden daarna de Richtlijn zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 1 november 2009, in nationale wetgeving moeten omzetten.

De Richtlijn Betalingsdiensten heeft tot doel ervoor te zorgen dat betalingen binnen de EU – met name overmakingen, automatische afschrijvingen en kaartbetalingen – even gemakkelijk, efficiënt en veilig worden als de binnenlandse betalingen binnen een lidstaat door de juridische grondslag te verschaffen die de eengemaakte eurobetalingsruimte (Single Euro Payments Area ofwel SEPA) mogelijk maakt. De Richtlijn Betalingsdiensten zal de rechten en bescherming van alle gebruikers van betalingsdiensten (consumenten, detailhandelaren, grote en kleine bedrijven en overheden) versterken.

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie delen een gemeenschappelijke visie voor SEPA en volgen en steunen het proces dat moet leiden tot de verwezenlijking ervan constant. Voor meer informatie, zie het door beide instellingen op 4 mei 2006 gezamenlijk uitgebrachte persbericht: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.nl.html.

De ECB en de Europese Commissie beschouwen de aanneming van de Richtlijn Betalingsdiensten door het Europees Parlement als een doorslaggevende stap die de verwezenlijking van SEPA dichterbij brengt. De Richtlijn zal de operationele implementatie van SEPA-instrumenten door de banksector en de aanvaarding van deze instrumenten door de eindgebruikers ten zeerste vergemakkelijken door het van toepassing zijnde juridische kader te harmoniseren. Dit zal de grondslag verschaffen voor een eengemaakte “binnenlandse” eurobetalingsmarkt. De Richtlijn verstevigt tevens de consumentenbescherming en versterkt de concurrentie en innovatie door een passend prudentieel kader tot stand te brengen voor nieuwkomers op de markt voor retailbetalingen. Dit zou de technologische vooruitgang moeten bevorderen alsook de verwezenlijking van nieuwe productmogelijkheden (zoals e‑facturering) die belangrijke voordelen kunnen opleveren voor de ruimere economie.

Tot dusverre is door de Europese Betalingsraad en de Europese banksector als geheel aanzienlijke vooruitgang geboekt ter verwezenlijking van SEPA. Nu het voorstel voor de Richtlijn Betalingsdiensten door het Europees Parlement is goedgekeurd, dringen de ECB en de Europese Commissie er bij de banksector en alle andere belanghebbenden op aan de dynamiek in stand te houden en de voorbereidingen voor het van start gaan van SEPA op 1 januari 2008 en voor de daaropvolgende geslaagde en tijdige implementatie ervan te intensiveren. De ECB en de Europese Commissie zullen deze inspanningen blijven steunen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media