Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych

24 kwietnia 2007 r.

Wspólne oświadczenie Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej dotyczące przyjęcia przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie usług płatniczych

Parlament Europejski przyjął dziś projekt dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Ogólny zakres dyrektywy uzgodniła już Rada ECOFIN na posiedzeniu 27 marca 2007 r. Projekt zostanie obecnie przekazany do uchwalenia Radzie UE. Następnie państwa członkowskie powinny jak najszybciej dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego; ostateczny termin upływa 1 listopada 2009 r.

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywa PSD) wyznacza ramy prawne pozwalające na utworzenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), dzięki czemu realizacja płatności – w szczególności poleceń przelewu i zapłaty oraz płatności kartowych – w obrębie całej Unii ma stać się równie prosta, sprawna i bezpieczna, jak obecnie dokonywanie płatności krajowych w poszczególnych państwach członkowskich. Dyrektywa wzmocni prawa i ochronę wszystkich korzystających z usług płatniczych (osób prywatnych, sprzedawców detalicznych, dużych i małych firm oraz organów administracji publicznej).

Europejski Bank Centralny (EBC) i Komisja Europejska mają wspólną wizję jednolitego obszaru płatności w euro. Obie instytucje na bieżąco obserwują i wspierają proces jego tworzenia. Więcej informacji zawiera wspólny komunikat prasowy z 4 maja 2006 r. ( http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.pl.html).

Zdaniem EBC i Komisji Europejskiej przyjęcie dyrektywy w sprawie usług płatniczych przez Parlament Europejski stanowi bardzo ważne osiągniecie na drodze do utworzenia obszaru SEPA. Jednolite ramy prawne znacznie ułatwią wprowadzenie instrumentów SEPA do praktycznego stosowania w sektorze bankowym oraz ich przyjęcie przez użytkowników, a tym samym stworzą podwaliny wspólnego wewnętrznego rynku płatności w euro. Z kolei ustanowienie odpowiednich wymogów ostrożnościowych wobec nowych podmiotów wchodzących na rynek płatności detalicznych wzmocni ochronę konsumentów, pobudzi konkurencję i stworzy bodźce do szukania nowych rozwiązań. Wynikający stąd postęp techniczny i wprowadzenie na rynek nowych produktów, np. elektronicznego fakturowania, powinny przynieść duże korzyści w skali całej gospodarki.

Europejska Rada ds. Płatności i cały europejski sektor bankowy osiągnęły już istotny postęp w realizacji SEPA. Obecnie, po przyjęciu przez Parlament Europejski projektu dyrektywy w sprawie usług płatniczych, EBC i Komisja zdecydowanie zachęcają sektor bankowy i wszystkie zainteresowane strony do utrzymania tempa prac, a nawet przyspieszenia przygotowań do uruchomienia jednolitego obszaru płatności w euro, które ma nastąpić 1 stycznia 2008 r., oraz do dalszej terminowej realizacji tego przedsięwzięcia. Obie instytucje będą w dalszym ciągu wspierać działania w tej dziedzinie.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami