Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Bendra mokėjimų eurais erdvė

2006 m. gegužės 4 d.

Bendras Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko pareiškimas

Europos Komisija (Komisija) ir Europos Centrinis Bankas (ECB) sutaria dėl to, kokia turėtų būti Bendra mokėjimų eurais erdvė (BMEE, angl. – SEPA) ir kaip ji turi būti sukurta. Abi institucijos glaudžiai bendradarbiauja šiuo klausimu ir skatina Europos bankų sektorių bei kitus suinteresuotus dalyvius sudaryti technines sąlygas, reikalingas Bendrai mokėjimų eurais erdvei sukurti iki 2010 m. pabaigos.

Vizija

Komisija ir ECB vertina BMEE kaip bendrą mokėjimo paslaugų rinką, kurioje yra veiksminga konkurencija ir nėra atskiriami tarptautiniai ir nacionaliniai mokėjimai euro zonoje. Tam reikia panaikinti visas tarp dabartinių nacionalinių mokėjimų rinkų esančias technines, teisines ir komercines kliūtis.

Euro kaip euro zonos bendros valiutos įvedimas bus iki galo atliktas tik tada, kai BMEE taps reali, t. y. kai vartotojai, verslo įmonės ir vyriausybės galės atlikti mokėjimus negrynaisiais pinigais visoje euro zonoje iš bendros mokėjimų sąskaitos bet kurioje euro zonos vietoje, naudodamiesi bendromis mokėjimo priemonėmis taip pat lengvai, veiksmingai ir saugiai, kaip šiuo metu jie atlieka mokėjimus nacionalinėse rinkose.

Sukūrus atvirus standartus, kurie padės įveikti technines ir komercines kliūtis, ir skatinant veiksmingą konkurenciją, pakils mokėjimo paslaugų lygis, o tai bus naudinga galutiniams šių paslaugų vartotojams, t. y. vartotojams, verslo įmonėms ir vyriausybėms, nes bus skaidrios kainos ir ekonomiškai efektyvios paslaugos. BMEE prisidės didinant mokėjimų sektoriaus efektyvumą, dėl to daugiau Europos rinkų galės nemažai sutaupyti ir gauti kitokios naudos. Be to, bus sukurtos sąlygos šiam sektoriui veikti visu pajėgumu.

BMEE kūrimas skatina nuolat tobulinti mokėjimo paslaugas siūlant naudoti visoje Europoje teikiamus produktus, kurie yra tokie pat lengvai naudojami, efektyvūs ir saugūs, kaip šiuo metu nacionaliniu lygiu naudojami produktai. Reikia numatyti, kokios bus šiuolaikinės sistemos dešimtmečio pabaigoje ir siekti nuolat gerinti paslaugas. BMEE turi būti orientuota į ateitį. Joje turi būti taikoma pažangi technologija ir sudaromos sąlygos naudoti technologijos naujoves. Neskaitant pagrindinių šiuo metu kuriamų BMEE produktų, naujovės, pavyzdžiui, elektroninių sąskaitų pateikimas, taip pat gali būti labai naudingos.

Būtina standartizuoti mokėjimo paslaugas ir jų apdorojimą. Dėl to labai svarbu, kad nustatant standartus dalyvautų ir naudotojai, ypač korporacijos ir kiti suinteresuoti dalyviai.

Pagrindiniai darbai

Europos mokėjimų taryba (EMT) jau atliko nemažą darbą rengiantis BMEE programų, dokumentų ir BMEE taikytinų būtinų standartų kūrimo srityje. Komisija ir ECB palaiko EMT 2008 m. sausio mėnesiui užsibrėžtus tikslus:

  • ES piliečiai, įmonės ir viešojo valdymo institucijos turėtų galėti naudotis EMT nurodytomis BMEE kredito pervedimo mokėjimo ir BMEE tiesioginio debeto mokėjimo priemonėmis.
  • Turėtų būti panaikintos techninės kliūtys tarptautinėms operacijoms įvykdyti naudojant kortelių skaitytuvus ir grynųjų pinigų išėmimams mokėjimo kortelėmis atliekant mokėjimus eurais. Be to, turėtų būti apibrėžtos tinkamos techninės ir sutartinės nuostatos ir standartai sąveikos gebai užtikrinti.
  • Sudaryti būtinas sąlygas, kad infrastruktūros atitiktų BMEE programai. Tam būtini bent jau visiems ES apdorojimo paslaugų ir mokėjimų eurais infrastruktūros teikėjams prieinami atviri standartai, siekiant užtikrinti sąveikos gebą ir veiksmingą konkurenciją.

Be to, Komisija ir ECB pabrėžia, kaip yra svarbu, kad prie BMEE sukūrimo prisidėtų visi suinteresuoti dalyviai, ypač valstybės sektorius. Išreikšdamas politinę paramą ir vienas iš pirmųjų pradėjęs naudoti BMEE produktus, valstybės sektorius gali labai daug prisidėti prie sėkmingo BMEE veikimo.

Komisija ir ECB taip pat pritaria, kad programos ir dokumentai, dėl kurių susitarė EMT 2006 m. kovo 8 d., būtų 2008 m. diegiamų BMEE produktų pagrindas. Komisija ir ECB mano, kad labai svarbus EMT darbas – šių programų ir dokumentų gerinimas ateityje, siekiant ir toliau tenkinti naudotojų reikalavimus ir užtikrinti vis geresnes paslaugas. Todėl Komisija ir ECB palankiai vertina kaip pradžią dialogą tarp EMT ir galutinių vartotojų bei jų pasiryžimą ateityje atviriau įtraukti visus dalyvius. Jie taip pat sveikina pasiryžimą bendradarbiauti rengiant prekybos tarp sektorių standartus, kurių reikia, kad BMEE būtų patraukli visiems dalyviams.

BMEE priemonių pateikimas yra tik pirmas žingsnis, nes vien tik priemonių kaip tarptautinio mokėjimo sprendimo įdiegimas nesukurtų integruotos rinkos euro zonos lygiu. Reikės atlikti ir kitus darbus siekiant, kad naujos ir veiksmingos BMEE priemonės būtų plačiai naudojamos. Visų pirma, iki 2010 m. pabaigos BMEE mokėjimo priemonėmis turi būti atliekama pakankamai daug nacionalinių kredito pervedimų, tiesioginio debeto operacijų ir operacijų mokėjimo kortelėmis. Paslaugų BMEE priemonėmis lygis turės būti ne žemesnis negu esamų nacionalinių priemonių, o pageidautinai – aukštesnis. Tokiomis sąlygomis rinka pati nulems tai, kad bus imta naudoti BMEE priemones.

Komisija ir ECB labai pritaria kiek įmanoma didesnei sektoriaus savireguliacijai. Tačiau atsižvelgiant į BMEE socialinės ir ekonominės naudos svarbą ir mastą, Komisija aiškiai nurodo, kad pasilieka teisę siūlyti priimti arba priimti teisės aktus, kurių gali reikėti BMEE įgyvendinti.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai