Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az egységes eurofizetési térség

2006. május 4.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közös nyilatkozata

Az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak megegyezik az egységes eurofizetési térségről (Single Euro Payment Area – SEPA) és a megvalósulásához vezető folyamatról alkotott jövőképe. Mindkét intézmény szorosan együttműködik ebben a folyamatban, és arra ösztönzi az európai bankszektort és a többi érdekelt felet, hogy 2010 végéig teremtsék meg a SEPA létrejöttének műszaki feltételeit.

A jövőkép

A bizottság és az EKB a SEPA-t a pénzforgalmi szolgáltatások olyan integrált piacának tekinti, amelyen belül hatékony verseny működik, és amelyben nincs megkülönböztetés az euroövezeten belül a határon átnyúló és az országon belüli fizetések között. Ennek az a feltétele, hogy az országos fizetési piacok között jelenleg fennálló műszaki, jogi és kereskedelmi korlátok teljesen megszűnjenek.

Az euroövezet közös valutájának, az eurónak a bevezetése teljes egészében csak a SEPA létrejöttével valósul meg, azaz amikor a fogyasztók, a vállalkozások és a kormányzatok ugyanolyan könnyen, hatékonyan és biztonságosan tudnak készpénz nélküli fizetéseket végrehajtani egyetlen pénzforgalmi számláról, azonos fizetési eszközökkel bárhol az euroövezetben, mint jelenleg az országon belül.

A műszaki és kereskedelmi korlátok lebontását szolgáló közös nyílt szabványok bevezetésével és a hatékony verseny előmozdításával javul a pénzforgalmi szolgáltatások színvonala, ami – a transzparens árak és költséghatékonyság révén – a végső felhasználók, azaz a fogyasztók, vállalatok és kormányzatok javát szolgálja. A SEPA lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szektor hatékonyabban működjék, ami jelentős megtakarításhoz és előnyhöz juttatja a tágabb európai gazdaságot, és lehetővé teszi lehetőségeinek kiaknázását.

A folyamat a pénzforgalmi szolgáltatások folyamatos javulását szorgalmazza olyan páneurópai termékek bevezetésével, amelyek ugyanolyan könnyen, hatékonyan és biztonságosan használhatók, mint jelenleg az országos rendszerek eszközei. A folyamat előrevetíti az évtized végére kialakuló modern fizetési rendszer képét és a szolgáltatások színvonalának folyamatos javulását. A SEPA-nak előre kell tekintenie, azaz be kell fogadnia és ki kell aknáznia az új műszaki lehetőségeket. A jelenleg fejlesztés alatt álló legfontosabb SEPA-termékek mellett jelentős előnyökkel járhatnak az olyan új lehetőségek, mint például az elektronikus számlázás.

A pénzforgalmi szolgáltatások és a feldolgozás szabványosítása a folyamat kritikus eleme. Alapvetően fontos tehát, hogy a felhasználók, különösen a társaságok és a többi érdekelt szerepet kapjon a szabványok kidolgozásában.

A folyamat legfontosabb állomásai

Az Európai Pénzforgalmi Tanács (EPC) jelentős eredményeket ért el a SEPA alapját képező programok, feltételrendszerek és a szükséges szabványok megteremtésének folyamatában. Az Európai Bizottság és az EKB ezen alkalmat is megragadva hangsúlyozza, hogy támogatja az EPC 2008. januárra kitűzött célkitűzéseit:

  • hogy az EU polgárainak, vállalkozásainak és közigazgatási rendszereinek lehetőségük nyíljon az EPC által meghatározott SEPA-formátumú átutalási és csoportos beszedési megbízások használatára;
  • hogy a határon átnyúló tranzakciók esetében a kereskedelmi elfogadóhelyeken megszűnjenek az euroalapú bankkártyás fizetést és készpénzfelvételt akadályozó műszaki korlátok; továbbá hogy létrejöjjenek a megfelelő műszaki és szerződéses rendelkezések, amelyekkel az interoperabilitás (együttes üzemeltetés) biztosítható.
  • hogy a SEPA-rendszernek megfelelő infrastruktúra kialakításának feltételei adottak legyenek. Ennek minimális feltétele olyan közös nyílt szabványok kidolgozása, amelyeket az EU összes feldolgozó rendszere és infrastruktúraszolgáltatója igénybe vehet az eurofizetések során, hogy előkészítse az interoperabilitás és a hatékony verseny feltételeit.

A bizottság és az EKB kiemeli minden fontos érdekelt fél, különösen a közszféra szerepvállalásának fontosságát a SEPA megvalósításában. A közszféra politikai támogatással és a SEPA termékeinek elsők közötti bevezetésével kulcsszerepet játszhat a SEPA sikerében.

A bizottság és az EKB az EPC 2006. március 8-i megállapodása értelmében 2008-ra bevezetendő SEPA-termékek alapját képező programokat és feltételrendszereket is támogatja. Nagy fontosságot tulajdonít az EPC munkájának, amelynek célja egyre magasabb színvonalú programok és feltételrendszerek kidolgozása, amelyek alkalmasak lesznek a jövőbeli felhasználói igények kielégítésére és a szolgáltatási színvonal folyamatos javítására. Ezzel összefüggésben a bizottság és az EKB üdvözli az EPC és a végső felhasználók közötti párbeszédet, mint első lépést, valamint azt a szándékot, hogy a jövőben az összes érdekeltet nyíltabban bevonják a folyamatba. Szintén üdvözli az együttműködési szándékot a SEPA minden érdekelt fél számára vonzóvá tételét szolgáló és az egész iparágban érvényes szabványok kidolgozásában.

A SEPA-eszközök átadása csak az első lépés, hiszen a csupán határon átnyúló pénzforgalmi megoldásként való bevezetésük még nem eredményezné egy valóban integrált, euroövezeti szintű piac létrejöttét. Különösen fontos, hogy 2010 végéig az országos átutalási megbízások, csoportos beszedési megbízások és kártyás fizetések kritikus tömegével áttérjenek a SEPA fizetési eszközök használatára. Az új és hatékony eszközök széleskörű bevezetése további lépéseket tesz szükségessé. A SEPA-eszközök szolgáltatási színvonalának legalább olyan jónak kell lennie, mint az országos szinten már meglevőknek, sőt lehetőség szerint jobbnak, ez teszi lehetővé ugyanis a piac által vezérelt áttérést a SEPA-eszközökre.

A bizottság és az EKB a legmesszebbmenőkig támogatja, hogy a szektoron belül továbbra is megmaradjon az önszabályozás, mindazonáltal a SEPA-ból eredő felmérhetetlen társadalmi és gazdasági előnyökre való tekintettel a bizottság határozottan fenntartja a jogot a SEPA megvalósításához szükséges jogszabályok életbe léptetésére, illetve jogszabálytervezetek készítésére.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok