Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз

2 януари 2007 г.

На 1 януари 2007 г. Европейският съюз (ЕС) се разшири с присъединяването на две нови държави-членки – България и Румъния.

От тази дата националните централни банки на новите държави-членки се включват в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), а техните управители стават членове на Генералния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ). Освен това представителите на централните банки на двете държави в комитетите на ЕСЦБ придобиват статут на членове и участват в срещите на комитетите, когато се провеждат в разширен формат (с участието на представители на всички национални централни банки на държавите – членки на Европейския съюз). От датата на подписване на договорите за присъединяване през април 2005 г. до сега управителите на националните централни банки на двете нови държави-членки и експерти от тях участваха като наблюдатели съответно в срещите на Генералния съвет и на комитетите.

Новите държави-членки няма веднага да въведат еурото. Това ще стане, след като изпълнят изискванията, посочени в Договора за създаване на Европейската общност. За разлика от Дания и Обединеното кралство двете нови държави-членки нямат право да отхвърлят въвеждането на единната европейска валута.

ЕЦБ и Европейската комисия подготвят доклади за конвергенцията на всеки две години или по искане на „държава-членка с дерогация“. Въз основа на тези доклади Съветът на ЕС взема решение дали дадена държава-членка отговаря на условията, необходими за въвеждане на еурото.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите