Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Europese Unie

2 januari 2007

Op 1 januari 2007 is de Europese Unie (EU) uitgebreid door de toetreding van twee nieuwe lidstaten, namelijk Bulgarije en Roemenië.

Met ingang van die dag zijn de nationale centrale banken van de nieuwe lidstaten opgenomen in het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en zijn hun presidenten lid van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast hebben deskundigen van deze nationale centrale banken in de ESCB-comités de status van lid wanneer de comités in ESCB-samenstelling bijeenkomen. Sinds de ondertekening van de toetredingsverdragen in april 2005 hebben de presidenten van de nationale centrale banken van de twee nieuwe lidstaten en hun deskundigen als waarnemers deelgenomen aan de vergaderingen van respectievelijk de Algemene Raad en de comités.

De nieuwe lidstaten zullen niet onmiddellijk op de euro overgaan. Zij zullen de euro aannemen zodra zij voldoen aan de vereisten die in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn neergelegd. In tegenstelling tot Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben de twee nieuwe lidstaten niet het recht af te zien van aanneming van de gemeenschappelijke munt.

Zowel de ECB als de Europese Commissie zullen iedere twee jaar of op verzoek van een “lidstaat met een derogatie” een convergentieverslag opstellen. Deze verslagen vormen de grondslag voor de beslissing van de Raad van de Europese Unie of de betreffende lidstaat voldoet aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media