SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Bulgarien og Rumænien tiltræder Den Europæiske Union

2. januar 2007

Den 1. januar 2007 blev Den Europæiske Union udvidet med to nye medlemslande, Bulgarien og Rumænien.

Fra og med denne dato er de nationale centralbanker i de to nye medlemslande integreret i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), og deres respektive centralbankchefer er fuldgyldige medlemmer af Den Europæiske Centralbanks (ECBs) generelle råd. Eksperter fra de to nationale centralbanker har desuden medlemsstatus i ESCB-komiteerne, i de tilfælde hvor komiteerne mødes inden for rammerne af ESCB. Siden tiltrædelsestraktaterne blev underskrevet i april 2005, har centralbankcheferne og eksperter fra de nationale centralbanker i de to nye EU-lande haft observatørstatus i henholdsvis Det Generelle Råd og komiteerne.

De nye medlemslande indfører ikke euroen med det samme. De skal først opfylde de kriterier, som er nedfældet i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. De to nye medlemslande er i modsætning til Danmark og Storbritannien forpligtede til at indføre euroen.

Hvert andet år eller på anmodning af et medlemsland "med dispensation" udarbejder såvel ECB som Europa-Kommissionen en konvergensrapport. Disse rapporter danner grundlag for EU-Rådets beslutning om, hvorvidt et medlemsland opfylder de nødvendige kriterier for at kunne indføre euroen.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt